Vraagtekens

Flex-BV en pensioen in eigen beheer

29 oktober 2012

De flex-BV is per 1 oktober 2012 in werking getreden. Deze BV-variant biedt de mogelijkheid om met stemrecht- en/of winstrechtloze aandelen te werken (zie ook BelastingBelangen, juni 2012: De flex-BV gaat in per 1 oktober 2012). Dat maakt het mogelijk om aandeelhouders in de BV te hebben zonder stemrecht, of zonder belang bij de winstreserves in de BV.

747_2012-05-005.jpgVoor de DGA die pensioen in eigen beheer opbouwt geldt hier een beperking: als hij zijn BV ‘omzet’ naar een flex-BV moet hij aandelen mét stemrecht in de BV hebben, direct of indirect tot ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal. Zo niet, dan vervalt de mogelijkheid van pensioenopbouw in eigen beheer. En dat heeft draconische fiscale gevolgen.....

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft meegedeeld dat het niet mogelijk is om in een flex-BV pensioen in eigen beheer op te bouwen als een DGA uitsluitend stemrechtloze aandelen in die BV houdt.
Voor de opbouw van pensioen in eigen beheer is vereist dat de DGA ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal in de BV heeft waar hij op de pay-roll staat. Als dat een flex-BV is (of wordt) moeten dat per se aandelen mét stemrecht zijn. Deze verplichting vloeit voort uit de wettelijke omschrijving van het begrip 'directeur-grootaandeelhouder'. Die omschrijving is per 1 oktober jl. aangepast, vanwege de invoering van de flex-BV.
De Pensioenwet geeft de definitie van een directeur-grootaandeelhouder. Die luidt na de recente aanpassing:
een persoonlijk houder, direct of indirect, van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, of
een houder van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan hij voor ten minste een tiende deel in het bestuur vertegenwoordigd is, welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;
Als de DGA niet aan deze voorwaarden voldoet, is het niet mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De sanctie die daarop staat is draconisch: de totale pensioenaanspraak wordt geacht te zijn afgekocht. Dat betekent een directe heffing van 52% loonheffing, plus 20% revisierente krachtens de Algemene wet inzake rijksbelasting.

Commentaar
De DGA die pensioen in eigen beheer in de BV opbouwt en die BV wil flexibiliseren, is gewaarschuwd: hij moet ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal (direct of indirect) in de BV houden waar hij op de payroll staat én die aandelen moeten stemrecht hebben. Een opzet met stemrechtloze aandelen wordt door de fiscus keihard afgestraft: de volledige pensioenaanspraak wordt geacht te zijn afgekocht, dat kost een progressieve heffing van maximaal 52%, plus daarbovenop nog eens 20% revisierente.
Terug naar boven