Vraagtekens

Overstap naar 0% hybrid-SUV goed geregeld?

28 augustus 2013

Over enkele weken wordt mijn nieuwe plug-in hybrid SUV afgeleverd. Dat wordt fiscaal smullen. U heeft de vele voordelen van mijn zakelijke Mitsubishi al eerder in BelastingBelangen beschreven; voor mij wordt dat papieren exposé binnenkort harde werkelijkheid. Ik heb nu een auto van de zaak zonder bijtelling, omdat ik met die auto minder dan 500 kilometer voor privé rijdt. Om dat aan te tonen houd ik nauwgezet een kilometeradministratie bij. Klopt het dat ik daar mee kan stoppen als ik mijn 0% auto heb? En binnen welke termijn moet ik de aanschaf van mijn hybride voiture melden voor de MIA en de VAMIL? Ik wil de overstap naar mijn 0% hybride SUV goed geregeld hebben!

Antwoord
Uw nieuwe 0% hybrid-SUV brengt u inderdaad veel fiscale voordelen. In BelastingBelangen van april 2013: Fiscale SUV, kopen in 2013, aflevering in 2014? zijn die voordelen toegelicht.
Om de 0% bijtelling veilig te stellen – voor maar liefst vijf jaar – moet de auto uiterlijk 31 december van dit jaar op uw naam geregistreerd staan. Dat gaat u lukken. U kunt dan met uw nieuwe SUV onbeperkt privé gaan rijden, met 0% bijtelling. Maar nog niet dit jaar! Als u met uw nieuwe auto in de resterende maanden van dit jaar volop privé gaat rijden – de bijtelling is toch 0% – dan heeft dat wel tot gevolg dat u alsnog te maken krijgt met de bijtelling over uw vorige auto van de zaak.

855_2013-04-011.jpgZoals bekend kan de bijtelling privégebruik auto worden voorkomen door aan te tonen dat met de auto van de zaak niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gereden. Die 500 kilometergrens geldt per kalenderjaar, niet per auto! Dat betekent dat bij een wisseling van de auto van de zaak in de loop van het jaar met beide auto’s niet meer dan 500 kilometer voor privé mag zijn gereden. De beoordeling daarvan vindt tijdsevenredig plaats. Stel dat u uw nieuwe auto per 1 oktober 2013 in gebruik neemt, dan kunt u met uw nieuwe SUV in de resterende drie maanden van dit jaar niet meer dan 3/12 x 500 = 125 kilometer voor privé rijden. Komt u daar bovenuit, dan krijgt u voor 2013 te maken met de bijtelling privégebruik voor beide auto’s. Die bijtelling bedraagt voor uw vorige auto van de zaak 9/12 x 25% van de cataloguswaarde (inclusief BPM en BTW) van die auto, en 3/12 x 0% op uw nieuwe hybride auto. U moet dus ook na het in gebruik nemen van uw nieuwe auto nog dit jaar een rittenadministratie blijven bijhouden, en daarmee aantonen dat u het gehele jaar 2013 met beide auto’s niet meer dan 500 kilometer voor privé heeft gereden. U kunt pas in 2014 voluit privé gaan rijden met de 0% bijtelling. Wilt u daar niet op wachten, dan moet u de (tijdsevenredige) bijtelling over uw vorige auto voor 2013 voor lief nemen.

Om de milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervroegde afschrijving milieu-investering (VAMIL) veilig te stellen moet u die investering melden bij AgentschapNL, en wel binnen drie maanden na de datum waarop u als ondernemer de verplichting voor de investering in uw nieuwe auto bent aangegaan. Die termijn zal in de meeste gevallen gaan lopen op het tijdstip waarop de auto is gekocht. Als u de nieuwe auto al eerder heeft gereserveerd, kan de driemaandstermijn al eerder zijn ingegaan. Beslissend is of de reservering vrijblijvend of juridisch bindend is, en dat hangt af van de concrete voorwaarden bij die reservering.
Terug naar boven