Vraagtekens

Cursussen

BelastingBelangen organiseert ook in 2017 diverse cursussen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep en de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen, zal deze cursussen als docent verzorgen. Bij al onze cursussen staat belastingbesparing centraal: ingewikkelde en complexe vraagstukken worden helder uitgelegd en vertaald naar praktische toepassingen, waarmee u voor uw cliënten aan de slag kunt.
De PE punten/uren staan per cursus vermeld. En als abonnee van BelastingBelangen krijgt u een aantrekkelijke korting op de cursusprijs! Hieronder treft u de details aan van het cursusaanbod met een link waar u zich kunt opgeven.

De volgende cursussen zijn gepland:

Voorjaar

 • 07 juni - Bedrijfshuisvesting: een bedrijfspand of privéwoning
 • 12 juni - Fiscaal bewust ondernemen
 • 13 juni - Bankieren bij de Ontvanger
 • 14 juni - De HIR, de KER én voorzieningen
 • 15 juni - De herinvesteringsreserve
 • 22 juni - Fusie en splitsing in het MKB
 • 26 juni - Aannemen en ontslaan van personeel: de fiscale aspecten
 • 29 juni - Verliesverrekening voor BV's

Najaar

 • 13 september - De beste toepassing van de werkkostenregeling
 • 21 september - Verliesverrekening voor BV's
 • 02 oktober - Fiscaal bewust ondernemen
 • 19 oktober - Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren
 • 26 oktober - Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen
 • 30 oktober - Aannemen en ontslaan van personeel: de fiscale aspecten
 • 08 november - Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2017
 • 15 november - Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2017
 • 16 november - Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2017
 • 22 november - Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2017
 • 23 november - Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2017
 • 28 november - Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2017
 • 29 november - Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2017
 • 05 december - Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies
 • 07 december - Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2017
 • 11 december - Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2017
 • 13 december - De HIR, de KER én voorzieningen
 • 20 december - Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2017
 • 21 en 22 december - Huwelijk en echtscheiding: civiele en fiscale aspecten

Fiscaal bewust ondernemen

Maakt u optimaal gebruik van de fiscale regelingen?

Ondernemers die fiscaal bewust ondernemen, maken meer winst. De belastingwetgeving kent veel profijtelijke regelingen en de ondernemer die daar alert op is, vaart daar zakelijk wel bij. Denk aan de vele fiscale incentives voor investeringen, het willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen, het treffen van voorzieningen en reserveringen, het fiscaal voordelig belonen van medewerkers, het uitstellen of juist vervroegen van fiscale winstneming.
Fiscaal bewust ondernemen betekent ook het herkennen én vermijden van fiscale valkuilen. De feiten zo regisseren dat uitgaven zakelijk gemotiveerd kunnen worden en kostenaftrekbeperkingen worden voorkomen.
In deze cursus bespreken we - aan de hand van praktijkcases - hoe diverse bedrijfsbeslissingen fiscaal optimaal uitgevoerd kunnen worden. Een echte praktijkcursus met veel fiscaal voordeel voor u en uw cliënten.

Na afloop van deze cursus kunt u uw relaties - proactief - adviseren over een fiscaal optimale uitvoering van de meest voorkomende ondernemersbeslissingen en ondersteunen bij het implementeren daarvan.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Investeren in vastgoed en andere bedrijfsmiddelen
 • In dienst nemen c.q. ontslaan van medewerkers
 • Belonen - al dan niet met de WKR - met fiscale subsidie
 • Voorraadbeheer en -waardering
 • Voorzieningen en reserves
 • Uitstel van winstneming
 • Privé componenten in zakelijke uitgaven
 • Het vermijden van kostenaftrekbeperkingen
 • De fiscaal optimale rechtsvorm van de onderneming
 • Praktijkcases

Cursuslocaties en datums:

Datum : 12 juni 2017 van 09.30 tot 17.00 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Datum : 02 oktober 2017 van 09.30 tot 17.00 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
PE Punten : NBA: 6 PE-uren RB: in aanvraag
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

De HIR, de KER én voorzieningen

MKB-ondernemers kunnen de kostenegalisatiereserve (KER) en de herinvesteringsreserve (HIR) benutten om de jaarwinst in de onderneming / in de BV te drukken, en zo de belastingheffing uit te stellen. Uitstel van belastingheffing is ook aan de orde als de ondernemer voorzieningen vormt. Voor kosten die veroorzaakt zijn door de bedrijfsuitoefening van het afgelopen boekjaar, maar die nog niet tot uitgaven hebben geleid. Centraal in deze cursus staat het optimaal gebruik maken van de KER, de HIR en fiscale voorzieningen.

De cursus verschaft u kennis en inzicht in de toepassing van de fiscale reserves, zodanig dat u uw relaties adequaat kunt adviseren over de fiscaal optimale invulling daarvan.

Onderwerpen:

Voorzieningen

 • Voorzieningen: de sleutel tot belastingbesparing
 • Vereisten voor het vormen van voorzieningen
 • Opbouw, tijdstip en omvang van de voorziening
 • Vrijval: schuiven in de tijd

De kostenegalisatiereserve

 • Vereisten voor het vormen van de KER
 • Wie kan een KER vormen
 • Tijdstip en omvang van reserveringen
 • Inhaal van verzuimde reserveringen; kosten milieuverontreiniging
 • Specifieke aspecten pensioenreservering
 •  Het afboeken van de KER

De herinvesteringsreserve

 • Vereisten voor het vormen van de HIR
 • Bedrijfsmiddelen, vervreemding en opbrengst
 • De boekwaarderegel
 • Het herinvesteringsvoornemen
 • Het afboeken van de HIR
 • DE HIR bij staking van de onderneming
 • De HIR en investeringsaftrek / willekeurige afschrijvingen

Cursuslocatie en datum:

Datum : 14 juni 2017 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief 1,5 uur pauze/lunch
Locatie : Leusden - Van der Valk
     
Datum : 13 december 2017 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief 1,5 uur pauze/lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: in aanvraag
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

De herinvesteringsreserve

De herinvesteringsreserve biedt de ondernemer ruime mogelijkheden voor een langdurig uitstel van belastingheffing. En dat komt de liquiditeitspositie van de onderneming ten goede. De ondernemer kan de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel - onder voorwaarden - onderbrengen in een HIR en die vervolgens afboeken op de kostprijs van een nieuw verworven bedrijfsmiddel. De HIR is fiscaal zo gewild dat er gehandeld wordt met BV's waarin een HIR is gevormd. Om de fiscale claim bij dergelijke transacties veilig te stellen heeft de wetgever specifieke maatregelen getroffen.

U weet hoe de herinvesteringsreserve optimaal kan worden benut; u kunt uw cliënten daaromtrent adequaat adviseren. U kent de spelregels voor de verwerking van de herinvesteringsreserve in de fiscale jaarrekening.

Inhoud

 • Ratio en vereisten van de HIR
 • Soorten bedrijfsmiddelen: vervangen of herinvesteren
 • Vervreemding en opbrengst; de boekwaarderegel
 • Het herinvesteringsvoornemen getoetst
 • De HIR-termijn
 • Afboeken van de HIR; gedeeltelijke herinvestering
 • HIR bij staking van de onderneming en overheidsingrijpen
 • HIR en investeringsaftrek / willekeurige afschrijvingen
 • Handel in vennootschappen met een HIR
 • De fiscale eenheid VPB en de HIR

Cursuslocatie en datum:

Datum : 15 juni 2017 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Nieuwegein  - Fletcher Hotel
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Fusie en splitsing in het MKB

In het midden- en kleinbedrijf wordt steeds vaker gebruik gemaakt van fusies en splitsingen om bedrijfsoverdrachten en samenwerkingen fiscaal vriendelijk te laten verlopen. Zo biedt de bedrijfsfusie mogelijkheden voor een belastingvrije bedrijfsoverdracht. De aandelenfusie kan worden benut om de onderneming verkoopbaar te maken of een samenwerking met derden aan te gaan. Met de juridische fusie kunnen meerdere BV's zonder belastingheffing geruisloos in één worden gevoegd. En de splitsing biedt ruziënde aandeelhouders onder voorwaarden de mogelijkheid om zonder afrekening uiteen te gaan.
In deze cursus worden de diverse fusievormen en splitsingen met de daaraan verbonden fiscale consequenties voor mkb-ondernemers op praktisch toepasbare wijze besproken.

U kent de fiscale behandeling van fusies en splitsingen en u kunt uw relaties hierbij optimaal begeleiden.

Inhoud

 • De aandelenfusie
  - Kenmerken en vormen van aandelenfusies
  - Vereisten voor toepassing
 • De bedrijfsfusie
  - Kenmerken en vormen van bedrijfsfusies
  - Vereisten voor een gefaciliteerde overdracht
  - Faciliteit met en zonder begeleiding
 • De juridische fusie
  - Kenmerken en vormen van juridische fusies
  - Vereisten voor een gefaciliteerde overdracht
  - Toepassing in MKB-praktijk
 • De juridische splitsing
  - Kenmerken en vormen van splitsing
  - Vereisten voor een gefaciliteerde overdracht
  - Toepassing in MKB-praktijk
 • Zakelijke overwegingen
 • Ontgaan en uitstellen van belastingheffing
 • Verdeling bewijslast

Cursuslocatie en datum:

Datum : 22 juni 2017 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Nieuwegein - Fletcher Hotel
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Aannemen en ontslaan van personeel: de fiscale aspecten

Iedere werkgever heeft er mee te maken: het aannemen of ontslaan van personeel. Die bedrijfshandeling kent vele fiscale aspecten. De werkgever die zijn medewerkers fiscaal optimaal aanneemt of ontslaat is een stuk goedkoper uit. Deze cursus maakt u duidelijk welke fiscale aspecten daarbij uw aandacht vragen, en hoe u die optimaal kunt toepassen.

Na deze cursus kent u de ins en outs van de fiscale aspecten van het aannemen en ontslaan van personeel. U kunt die fiscale aspecten optimaal toepassen en uw relaties daarover pro-actief adviseren.

Programma

Ontslagrecht en ontslag procedure 2017

 • Goed werkgeverschap, goed werknemerschap
 • Ontslag: via het UWV, de kantonrechter of met wederzijds goedvinden?
 • De (verplichte) transitievergoeding: belast?
 • Outplacement of opleiding; BTW-aspecten
 • Gefaseerde WW-korting
 • Ontslagvergoeding: gouden handdruk of VUT
 • Middeling van inkomen; het benutten van de jaarruimte
 • De reorganisatievoorziening: do’s and dont’s

Arbeidsvoorwaarden nieuwe werknemers

 • Salaris in geld en in natura
 • Kostenvergoeding en de verplichte onderbouwing
 • De auto van de zaak; wie is voor wat aansprakelijk
 • De voordeligste toepassing van de werkkostenregeling: de vrije ruimte

Overstapkosten; de voordeligste aanpak

 • Vergoeding studiekosten
 • Afkoop leasecontract auto van de zaak
 • Financiële gevolgen van een concurrentie- of relatiebeding

Positie werknemers bij faillissement

 • Verrekening van (niet volledig afgedragen) loonheffing
 • Medewerker of toch een ZZP’er: de DBA-wetgeving

Cursuslocatie en datums:

Datum : 26 juni 2017 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief pauze/lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Datum : 30 oktober 2017 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief pauze/lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: in aanvraag
     
Docenten : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Verliesverrekening voor BV's

Een optimale verliesverrekening is van groot belang: de ondernemer kan eerder betaalde belasting terugkrijgen en dat versterkt de liquiditeitspositie van de BV. Met een tijdige aanpassing van de waarderingsgrondslagen - goed koopmansgebruik - kan het fiscale bedrijfsresultaat worden aangestuurd om een optimale verrekening te realiseren.

De wetgever heeft de basisregels voor de verrekening van verlies op diverse onderdelen verbijzonderd: de wet kent specifieke regels voor de verliesverrekening bij houdstervennootschappen, de liquidatie van een dochtervennootschap, de fiscale eenheid, fusies en splitsingen. En als sluitstuk een complexe regeling voor de handel in verlies-BV's. Al deze aspecten van de verliesverrekening komen in deze cursus aan de orde.

U kunt in overleg met uw relaties effectieve maatregelen treffen om een fiscaal optimale verliesverrekening te realiseren.

Inhoud

 • Verliesverrekening in de VPB
  o Carry-back; carry-forward; volgorde verrekening
  o De verliesbeschikking
 • Maatregelen om verliesverdamping voorkomen
  o Herwaarderen vastgoed
  o Waardering (onzakelijke) geldleningen

 • De specifieke verliesregeling voor holdings
  o Houdster- en financieringsverliezen
 • Handel in verlies-BV's
 • De liquidatieverliesverrekening
 • Verliesverrekening in de fiscale eenheid
 • Faillissement van een (gevoegde) dochter-BV
 • Verliesverrekening bij fusies en splitsingen
 • Praktijkcases

Cursuslocaties en datums:

Datum : 29 juni 2017 van 10.00 tot 17.00 uur
inclusief pauze/lunch
Locatie : Nieuwegein - Fletcher Hotel
     
Datum : 21 september 2017 van 10.00 tot 17.00 uur
inclusief pauze/lunch
Locatie : Nieuwegein - Fletcher Hotel
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

De beste toepassing van de werkkostenregeling

De WKR in de praktijk

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplichte kost. De WKR brengt een geheel nieuwe systematiek voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen voor het personeel. De werkgever is voor dergelijke vergoedingen nu aangewezen op de vrije ruimte (per jaar 1,2% van de fiscale loonsom), de gerichte vrijstellingen én intermediaire kosten. De WKR roept veel vragen op. Over wat er kan en mag in vergelijking tot de oude regels, wat er onder de vrije ruimte kan -of moet- worden gebracht, de afbakening van intermediaire kosten, het noodzakelijkheidscriterium, de verplichte aanpassing van arbeidsvoorwaarden, de correcte administratieve verwerking, de concernregeling, en nog veel meer.

Die vragen én de antwoorden daarop staan centraal in de cursus De beste toepassing van de werkkostenregeling. We bespreken de actuele stand van zaken, aan de hand van veel praktijkvoorbeelden. Daarbij krijgt u alle ins en outs aangereikt, en kunt u al uw praktijkvragen over de WKR aan de orde stellen.

Na afloop van de cursus kunt u uw klanten adviseren hoe zij de werkkostenregeling optimaal kunnen toepassen en hoe de arbeidsvoorwaarden aan die regeling moeten worden aangepast.

Inhoud

 • Aanpassingen van het loonbegrip
 • Gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten
 • Het noodzakelijkheidscriterium
 • Vaste kostenvergoedingen: de nieuwe spelregels
 • Werkplekvoorzieningen, personeelsfeesten
 • Eindheffingsloon of werknemersloon
 • De vrije ruimte: een feest!
 • De 80% eindheffing: minder duur dan gedacht...
 • Arbeidsrechtelijke aspecten van overgang op de werkkostenregeling

Cursuslocaties en datums:

Datum : 13 september 2017 van 14.00 tot 21.00 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Nieuwegein - Fletcher Hotel
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
PE-Punten : NBA: 6 PE-uren RB: 6 PE-uren
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker 
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020-3010330

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Na uw online aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan deze cursus tegen de gereduceerde prijs.

Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren

Bedrijfsmatig of in privé: dat onderscheid is van groot belang voor de belastingheffing over het exploitatieresultaat van vastgoed. De vastgoedexploitant heeft hierin geen vrije keus , de feitelijke exploitatie is beslissend voor de fiscale behandeling, privé exploitatie. Zo kan een particuliere vastgoedbelegger (in box 3) toch kwalificeren als resultaatgenieter of ondernemer, waardoor hij in box 1 tegen een veel hoger tarief in de belastingheffing wordt betrokken. De belastingwet maakt bovendien onderscheid tussen beleggingsvastgoed en vastgoed dat de ondernemer voor zijn bedrijfsvoering gebruikt. Dit heeft gevolgen voor de afschrijving op het vastgoed, investeringsfaciliteiten, btw-verrekening, bedrijfsopvolgingsfaciliteit etc. In deze cursus komen al deze fiscale aspecten van vastgoedexploitatie aan de orde aan de hand van praktijkvoorbeelden.

U kent de verschillen in fiscale behandeling tussen bedrijfsmatige of privé exploitatie van vastgoed; u kunt uw relaties adviseren over belastingbesparing bij vastgoed en vastgoedtransacties.

Inhoud

 • De particuliere vastgoedexploitant: box 3 of box 1
 • Meer dan normaal actief vermogensbeheer
 • Vermogensetikettering; buitenvennootschappelijk vastgoed
 • Afschrijving; kosten van onderhoud of verbetering
 • Afwaarderen op lagere bedrijfswaarde
 • HIR en vastgoed
 • BOR: wel of geen ondernemingsvermogen
 • BTW-verrekening; leegstand van vastgoed
 • OVB-perikelen; vrijstelling wegens samenloop met BTW
 • WOZ; waardering en werktuigenvrijstelling

Cursuslocatie en datum:

Datum : 19 oktober 2016 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Amsterdam - Mercure Amsterdam Airport
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen

De vaststelling van de fiscale jaarwinst wordt beheerst door goedkoopmansgebruik. De wetgever heeft met deze norm een goede koopman niet dwingend één bepaalde methode van winstberekening voorgeschreven, de ondernemer kan - binnen de grenzen van het goedkoopmansgebruik én de wet - een eigen stelsel van winstberekening kiezen. Dat biedt perspectief op fiscaal voordeel: de ondernemer kan winst nemen of uitstellen tot een fiscaal gunstig tijdstip.
In deze cursus krijgt u volop mogelijkheden aangereikt om de realisatie van fiscale winst naar uw hand te zetten. Met het tijdstip van winstneming, de waardering van activa en passiva, het vormen van een voorziening, het benutten van fiscale reserves, enz.

U verwerft een uitgebreide en actuele kennis over de belangrijkste beginselen van de fiscale jaarwinstbepaling en daarmee kunt u uw relaties adviseren omtrent een fiscaal optimale winstneming.

Inhoud

 • De fiscale totaalwinst, jaarwinst en stakingswinst
 • Goed koopmansgebruik, waarderingsgrondslagen en balanscontinuïteit
 • Winstallocatie naar tijd en plaats
 • De foutenleer
 • Fiscale spelregels bij de waardering van activa en passiva
 • Schuiven met winst en verlies
 • Reserves en voorzieningen
 • Verliesverrekening en het voorkomen van verliesverdamping
 • Praktijkcases

Cursuslocatie en datum:

Datum  : 26 oktober 2017 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie  : Bunnik - Postillion Hotel
     
Kosten  : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
PE Punten NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent  : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2017

De fiscale plannen voor 2018 en Rutte III.....

Ondernemers én particulieren zijn tegen het einde van het kalenderjaar altijd druk met fiscale zaken. Zij willen nog snel maatregelen nemen om de belastingdruk over het lopende jaar - in de zaak én in privé - te beperken, en om goed voorbereid op nieuwe fiscale regelingen het nieuwe jaar in te gaan. Na deze cursus beschikt u over de benodigde kennis om uw relaties daarover adequaat te adviseren.

Deze eindejaarcursus biedt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf én hun adviseurs een scala aan mogelijkheden voor belastingbesparing. Mr. Hans Zwagemaker stelt de meest profijtelijke tips centraal en voorziet deze van een praktische toelichting. Na het volgen van deze cursus kunt u de vele eindejaarstips direct toepassen, voor uw relaties en/of voor u zelf, in de zaak of privé.

De eindejaartips die in deze cursus worden behandeld, zijn geschikt voor:

 • alle ondernemers
 • ondernemers met een BV
 • ondernemers met een eenmanszaak
 • particulieren

Cursuslocaties en datums:

Datum : 08 november 2017 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Sassenheim - Van der Valk
     
Datum : 15 november 2017 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Arnhem - Postillion
     
Datum : 16 november 2017 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Weert - Golden Tulip
     
Datum : 22 november 2017 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Dordrecht - Van der Valk
     
Datum : 23 november 2017 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Breda - Van der Valk Princeville
     
Datum : 28 november 2017 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Zwolle - Mercure Hotel
     
Datum : 29 november 2017 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Houten - Van der Valk
     
Datum : 07 december 2017 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Groningen - Hampshire Hotel Plaza
     
Datum : 11 december 2017 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Nootdorp - Van der Valk
     
Datum : 20 december 2017 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Kosten : € 345,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 395,00
PE Punten : NBA: 6 Punten, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies

Ondernemers met een BV moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (laten) indienen. Die aangifte maakt duidelijk hoe de BV de voor haar geldende fiscale regels in het aangiftejaar heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte biedt u, als adviseur, alle gelegenheid om te beoordelen of uw relatie de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Is dat niet het geval, dan is actie geboden.

Uw kennis van de fiscale spelregels voor BV's wordt uitgebreid en geactualiseerd. U kunt adequaat adviseren over de fiscaal optimale toepassing van de regels uit de Wet op de vennootschapsbelasting voor MKB-ondernemers.

Inhoud

 • De BV: nog steeds de beste rechtsvorm?
 • Kapitaalstortingen en onttrekkingen; kosten en winst
  o Aftrek gemengde kosten
 • Afschrijving of lagere bedrijfswaarde
  o Vastgoed / andere bedrijfsmiddelen
  o Waardering van diverse balansposten
 • Kwalificatie (onzakelijke)geldleningen
  o Renteaftrekbeperkingen
  o Waardering
 • Voorzieningen en reserves
 • Positie van de DGA
  o Een optimaal salaris
  o Rekening-courant met de BV
 • Objectieve vrijstellingen: de deelnemings- en kwijtscheldingswinstvrijstelling

NB: De cursus omvat géén toelichting of uitwerking op een aangiftepakket.

Cursuslocatie en datum:

Datum : 05 december 2017 van 10.00 tot 17.00 uur
inclusief pauze/lunch
Locatie : Dordrecht - Postillion Hotel
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 480,00 (vrij van BTW)
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Huwelijk en echtscheiding: civiele en fiscale aspecten

Scheiden doet lijden. Iedereen weet het, en toch zijn echtscheidingen aan de orde van de dag. Ruim 36% van alle huwelijken in ons land eindigt door echtscheiding, onder ondernemers ligt dat percentage nog hoger. Bij een echtscheiding moeten de financiële banden tussen de echtgenoten ontrafeld worden. Dat is geen sinecure, ook al omdat veel echtgenoten hun onderlinge financiële afspraken -de huwelijkse voorwaarden- niet nakomen. En dat kan bij echtscheiding dure, fiscaal averechtse gevolgen hebben. Deze cursus maakt u wegwijs in de fiscale aspecten van echtscheiding, van een ondernemer met een eenmanszaak, een directeur-grootaandeelhouder van een BV, en een particulier.

U onderkent alle fiscale aspecten van een echtscheiding, voor ondernemers en niet-ondernemers; u kunt uw relaties fiscaal optimaal begeleiden bij een echtscheiding.

Inhoud

 • Getrouwheid, hulp en bijstand
 • Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen
 • De omvang van de huwelijksgoederengemeenschap
 • Vergoedingsrechten tussen echtgenoten
 • Tijdstip ontbinding huwelijksgemeenschap
 • Finale en periodieke verrekenbedingen bij echtscheiding
 • De TBS-regeling en echtscheiding
 • De eigen woning en echtscheiding
 • De onderneming in het kader van de verdeling van de huwelijksgemeenschap
 • De aanmerkelijk-belangregeling en echtscheiding
 • Oudedagsvoorziening en echtscheiding; verevening van pensioenrechten
 • Alimentatie en -berekening; afkoop van alimentatie
 • Cases

Cursuslocatie en datum:

Datum : 21 december 2017 van 14.00 tot 21.00 uur en
22 december 2017 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief pauzes/diner/lunch
twee dagen, exclusief overnachting (apart bij te boeken)
Locatie : Nieuwegein - Fletcher Hotel
     
Kosten : € 775,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 890,00 (vrij van BTW)
PE-Punten : NBA: 12 PE-uren RB: 12 PE-uren
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020-3010330

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Na uw online aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan deze cursus tegen de gereduceerde prijs.

Vragen

Voor vragen over de cursussen met Auxilium Adviesgroep verwijzen wij u graag naar de website van Auxilium Adviesgroep: www.auxiliumadviesgroep.nl. Ook kunt u met Auxilium Adviesgroep bellen: 033-4337217.

Voor vragen over de cursussen met NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) verwijzen wij graag naar de website van NBA: www.nbaopleidingen.nl. Ook kunt u met NBA bellen: 020-3010330.

Deze praktijkcursussen bieden u een uitstekende gelegenheid om uw fiscale kennis te verbreden. Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.

Terug naar boven