Vraagtekens

6% BTW op onderhoud oudere woningen: verlengd tot 1 oktober

23 juni 2011

Financiën heeft het lage BTW-tarief voor renovatie en herstel van oudere woningen verlengd tot 1 oktober 2011. Het lage BTW-tarief kan uitsluitend nog worden toegepast voor werkzaamheden die aantoonbaar vóór 1 juli 2011 zijn gestart en vóór 1 oktober 2011 zijn afgerond.

Financiën heeft per 1 oktober 2010 het BTW-tarief bij renovatie en herstel van woningen tijdelijk verlaagd, van 19% naar 6%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor onderhoud en renovatiewerkzaamheden aan woningen die ten minste twee jaar geleden (voor het eerst) in gebruik zijn genomen. Het 6% BTW-tarief kan alleen worden toegepast op de kosten van arbeid, niet op de kosten van materialen bij het onderhoud of renovatie van woningen. Zie ook BelastingBelangen oktober 2010: Belastingplan 2011: BTW bij renovatie en herstel van woningen naar 6%.

Om het verlaagde BTW-tarief ná 1 juli 2011 nog te kunnen toepassen is vereist – naast de al eerder gestelde voorwaarden – dat de werkzaamheden daadwerkelijk vóór 1 juli 2011 zijn gestart. Dat moet blijken uit de administratie van de aannemer die de werkzaamheden uitvoert. En de werkzaamheden moeten vóór 1 oktober 2011 zijn afgerond. De oplevering moet voor die datum hebben plaatsgevonden, en de opdrachtgever moet het werk hebben aanvaard. Die aanvaarding kan ook blijken uit het feit dat de opdrachtgever het werk heeft betaald.

Commentaar
Financiën komt met deze termijnverlenging tegemoet aan vragen vanuit de branche om een uitloopregeling. De termijnverlenging is eenmalig. Spijtoptanten moeten nu echt haast maken met de verbouwing of renovatie van hun woning...

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie