Vraagtekens

6% BTW op verbouwingen en renovaties

23 februari 2013

De BTW op verbouwingen en renovatiewerk in bestaande bouw gaat per 1 maart 2013 voor een jaar (tot 1 maart 2014) omlaag naar 6%. De ministerraad wil met deze tijdelijke tariefsverlaging de investeringen op de woningmarkt aanjagen en de bouwsector versterken.

Per 1 maart gaat de BTW op verbouwingen en renovaties omlaag naar 6%.
De tariefsverlaging is tijdelijk, en geldt voorshands voor één jaar. Het verlaagde BTW-tarief geldt uitsluitend voor de kosten van arbeid (zo blijkt uit de site van de Belastingdienst), niet op materiaalkosten. De maatregel is een onderdeel van het woningmarktakkoord, dat minister Blok van Wonen en Rijksdienst recent heeft gesloten met D66, ChristenUnie en SGP. De tariefsverlaging kost de schatkist in 2013 € 188 mln., en in 2014 nog eens € 38 mln.

797_2013-01-013.jpgCommentaar
Goed nieuws voor de bouwsector. Het lagere BTW-tarief zal de omzet van aannemers, schilders, onderhouds- en installatiebedrijven en professionele klussers zeker stimuleren. Deze sector kan wel wat steun in de rug gebruiken.
Deze stimulans is een maatregel uit de oude doos: van oktober 2010 tot oktober 2011 was de BTW ook tijdelijk verlaagd tot 6% voor renovatie en herstel van woningen. Die maatregel zorgde toen voor € 2,2 miljard aan extra omzet. Die regeling kende ook een – problematische – splitsing tussen de kosten van arbeid en materiaal. Zie ook BelastingBelangen, oktober 2010: BTW bij renovatie en herstel van woningen naar 6% en december 2010: Verlaagd BTW-tarief: splitsing in arbeid en materiaal?
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie