Vraagtekens

Afschaffing pensioen in eigen beheer: 34,5% korting!

01 juli 2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft zijn plannen voor het afschaffen van pensioen in eigen beheer opnieuw bijgesteld. Directeuren-grootaandeelhouders krijgen langer de tijd om hun pensioen in eigen beheer fiscaal gefaciliteerd af te kopen: een afkoop wordt mogelijk in 2017, 2018 of 2019. Er komt een extra prikkel voor een snelle afkoop: de DGA die zijn pensioen in eigen beheer in 2017 afkoopt krijgt een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 van 25% en in 2019 nog maar 19,5%. Wiebes verwacht dat de afkoopregeling een meevaller van € 2 miljard gaat opleveren voor de begroting 2017.

Staatssecretaris Wiebes lijkt toe aan zijn laatste bod voor het afschaffen van pensioen in eigen beheer. De korting op de grondslag bij een afkoop in 2017 is in een paar maanden tijd opgelopen van 20% naar 30%, en wordt nu opgetrokken naar 34,5%. Die extra korting moet DGA’s prikkelen om massaal hun pensioen in eigen beheer snel af te kopen. DGA’s die langer over de afkoop van hun pensioen willen nadenken, of die nog een of twee jaar in de BV moeten sparen om de voor de pensioenafkoop vereiste liquide middelen bijeen te krijgen, krijgen minder korting op de belastingheffing.

644_2011-12-010.jpg
De eerder gepresenteerde uitwerking van de uitfasering van pensioen in eigen beheer blijft ongewijzigd. Zie ook BelastingBelangen, december 2015: Pensioen in eigen beheer: kiezen voor OSEB of afkoop en april 2016: Pensioen in eigen beheer: spaarvariant bij uitfasering.
De DGA kan de in eigen beheer gehouden pensioenrechten fiscaal geruisloos afstempelen tot op de fiscale waardering. Vervolgens kan het pensioen voor die waarde worden afgekocht. Daarbij krijgt de DGA een korting op de belastingrondslag (van 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019): de BV moet bij afkoop loonheffing inhouden over het belastbare gedeelte van de afkoopsom. Revisierente is niet verschuldigd.
DGA's die hun pensioen in eigen beheer niet kunnen of willen afkopen, kunnen kiezen voor de spaarvariant bij uitfasering. Zij kunnen hun pensioenrechten fiscaal geruisloos afstempelen tot de fiscale waarde en die lagere pensioenrechten omzetten in een oudedagverplichting. Na de omzetting kan geen verdere pensioenopbouw in eigen beheer plaatsvinden.

Commentaar
Het pensioen in eigen beheer is in de laatste paar jaar een molensteen om de nek geworden. Van DGA’s, maar ook van de Belastingdienst. Zie ook BelastingBelangen, december 2011: Stoppen met pensioen in eigen beheer? en december 2013: De toekomst van pensioen in eigen beheer. Zo’n 150.000 DGA’s zitten ‘vast in de pensioenklem’: de pensioenverplichtingen, berekend tegen een inmiddels historisch lage rekenrente, drukken zwaar op de solvabiliteit van de BV. Daardoor kan geen dividend meer worden uitgekeerd, is de bank huiverig voor kredietverstrekking en is verkoop van de BV nagenoeg onmogelijk. Wiebes wil ‘de fiscale rommel’ snel opruimen en biedt nog wat extra korting – geen 30% maar 34,5% – in de verwachting dat veel DGA’s deze afkoopregeling gaan benutten en de schatkist in 2017 daardoor versneld zo’n € 2 miljard belasting ophaalt. De ministerraad is vrijdag 1 juli akkoord gegaan met het nieuwe voorstel van Financiën.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie