Vraagtekens

Assurantiebelasting: per 1 maart weer omhoog

23 februari 2011

De assurantiebelasting gaat per 1 maart 2011 omhoog, van 7,5% naar 9,7%. Het tarief van deze kleine belasting is de afgelopen drie jaar met ruim 30% gestegen. De tariefsverhoging kost consumenten en bedrijfsleven jaarlijks zo’n € 250 miljoen extra, Den Haag kan de extra belastingopbrengst benutten om het door de economische crisis geteisterde huishoudboekje weer wat op orde te brengen.

De assurantiebelasting, de belasting op verzekeringen, gaat per 1 maart omhoog, van 7,5% naar 9,7% van het totale bedrag aan premie en poliskosten. Het plan was om deze belasting al per 1 januari jl. te verhogen, maar de tariefsaanpassing is twee maanden uitgesteld om uitvoeringsproblemen in de verzekeringsbranche te voorkomen. Ter dekking van de vertraagde ingangsdatum is de belasting met 0,2% extra verhoogd tot 9,7%. Die extra verhoging is tijdelijk, over vier jaar vervalt die en gaat het tarief naar 9,5%.
De assurantiebelasting wordt geïnd door tussenkomst van de verzekeraar of de assurantietussenpersoon. De belastingverhoging treft met name schadeverzekeringen voor woningen, bedrijfspanden, inboedel, opstal en auto’s. Een gemiddelde consument is volgens Adfiz, de vereniging van Adviseurs in financiële zekerheid, gemiddeld zo’n € 20 per jaar duurder uit, voor ondernemers die veel verzekeringen hebben lopen zal dat aanzienlijk meer zijn.
De assurantiebelasting geldt niet voor alle belastingen. Vrijgesteld zijn onder meer levensverzekeringen, ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ziekte- en ziektekostenverzekeringen, werkloosheidsverzekeringen, verzekeringen van zeeschepen (met uitzondering van pleziervaartuigen) en vliegtuigen (behalve privé vliegtuigen), transportverzekeringen, en exportkredietverzekeringen.

Commentaar
De verhoging van de assurantiebelasting is opgekomen bij de behandeling van het Belastingplan 2011. Een van de onderdelen van het Belastingplan 2011 was een verhoging van de BTW op toegangsbiljetten in de culturele sector. Die verhoging is – tijdelijk – uitgesteld, en om het financiële effect daarvan op te vangen gaat de assurantiebelasting – permanent – omhoog.
De ondernemer die nog vóór 1 maart een polis afsluit met een jaarpremie, of overstapt naar een polis met een jaarpremie kan nog een vol jaar het lagere tarief benutten.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie