Vraagtekens

Auto van de zaak voor een tandarts?

20 oktober 2008

In mijn tandartsenpraktijk heb ik al sinds jaar en dag de beschikking over een auto van de zaak. Mijn nieuwe belastingadviseur doet daar moeilijk over. Volgens hem kan ik geen auto van de zaak hebben, omdat ik veel te weinig zakelijke kilometers maak. Ik heb praktijk aan huis, klantenbezoeken thuis kan ik als tandarts niet, en daardoor rijd ik inderdaad weinig zakelijk kilometers. Maar daar betaal ik toch voor met de 25% bijtelling voor privé-gebruik? Mijn vorige adviseur heeft hier nooit een punt van gemaakt. Loos alarm, of een serieus probleem?

Antwoord
Een serieus probleem. Door de aard van uw beroepsuitoefening én het feit dat u praktijk aan huis heeft, rijdt u weinig zakelijke kilometers. De vraag is hoeveel. Voor uw feitelijke beroepsuitoefening is het zakelijk autogebruik per definitie zeer beperkt. U kunt hooguit wat zakelijke kilometers verantwoorden voor het bezoeken van uw financieel adviseurs, het frequenteren van seminars, en wellicht nog een enkel overleg met uw tandtechnieker. Maar veel meer zal het niet zijn. Goede kans dat u op jaarbasis minder dan 500 zakelijke kilometers rijdt. In dat geval kan de inspecteur het standpunt innemen – aannemende dat u de praktijk in de vorm van een eenmanszaak uitoefent – dat u de auto verplicht tot uw privévermogen moet rekenen. De Hoge Raad heeft dat al weer jaren geleden beslist in de omgekeerde situatie: de ondernemer die zijn auto nagenoeg uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruikte, en minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden reed, moest zijn auto tot het verplichte ondernemingsvermogen rekenen. Met uw adviseur ben ik van mening dat deze uitspraak ook voor de omgekeerde situatie kan worden toegepast. Gevolg van deze verplichte etikettering als privévermogen is uiteraard dat u alle autokosten in privé moet betalen, en voor de beperkte zakelijke kilometers € 0,19 per kilometer bij de praktijk als kosten kunt opvoeren.

179_2008_Oktober_11.jpgHeeft u de praktijk in BV-vorm, dan zijn de gevolgen van het beperkte zakelijke autogebruik niet minder mals. U moet de autokosten voor uw privérekening nemen – uw adviseur zal die u in rekening-courant willen doorbelasten – om een uitdeling van winst te vermijden. Voorts heeft uw BV om onzakelijke redenen een bedrag gelijk aan de kostprijs van de auto al enkele jaren voor u privé gereserveerd gehouden, en ook daar kan de inspecteur een uitdeling van winst in zien.
Dat u voor het privégebruik van uw auto van de zaak ‘betaalt’ met de standaard 25% bijtelling, staat hier los van. Die bijtelling komt pas aan de orde als de auto terecht tot het ondernemingsvermogen is gerekend, dan wel – als u de praktijk in BV-vorm drijft - dat de aanschaf van de auto als een zakelijke transactie kan worden aangemerkt. Dat is een voorafgaande kwestie. En voor de goede orde, de inspecteur kan de bijtelling op een aanzienlijk hoger percentage dan 25% vaststellen als er sprake is van meer dan gemiddeld privégebruik van de auto van de zaak.
De waarschuwing van uw adviseur is volkomen terecht. U doet er verstandig aan om uw auto van de zaak – aantoonbaar – veel meer zakelijk te gaan gebruiken. Lukt dat niet, dan moet u de auto mét de bijbehorende kosten in privé nemen.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie