Vraagtekens

Bedrijfsopvolgingsregeling bij overlijden: kinderen als ondernemer?

31 augustus 2008

Mijn vader, mijn broer en ik drijven in firmaverband onze onderneming. Wij zijn ieder voor een derde gedeelte gerechtigd tot de winst. Mijn broer is ernstig ziek; volgens de doktoren heeft hij niet lang meer te leven. Ik behartig al vele jaren de financiën voor mijn broer, met name ook zijn fiscale aangelegenheden. Door zijn ziekte moeten wij nu op korte termijn de zaken regelen voor de onderneming, vooral wat er met zijn aandeel in de firma moet gebeuren. Mijn broer wil dat vrijwel zijn gehele vermogen, en in ieder geval zijn aandeel in de zaak, vererft naar zijn twee zoontjes. Die twee jongens zijn 6 en 8, ze gaan net naar de lagere school. Ze wonen bij hun moeder; mijn broer is al weer vijf jaar geleden van haar gescheiden, maar gelukkig zijn zij wel ‘on speaking terms’. Mijn vader en ik weten niet goed hoe wij met deze kwestie om moeten gaan. Wij hebben er op zich geen probleem mee dat het aandeel in de firma van mijn broer naar zijn twee zonen overgaat, maar die kunnen natuurlijk niet gaan meewerken in de zaak. Ze moeten nog jaren naar school. Heeft u daar een oplossing voor? Het liefst een oplossing waarbij ook de bedrijfsopvolgingsregeling uit de successiewet kan worden toegepast. De vrijstelling van 75% uit die regeling is te voordelig om te laten lopen.

Antwoord
De bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet is inderdaad een erg voordelige regeling. Deze regeling biedt bij bedrijfsopvolging door schenking of vererving drie faciliteiten: een soepele waardering van het ondernemingsvermogen, een vrijstelling van maar liefst 75% én uitstel van betaling van het schenkings- of successierecht dat over de niet-vrijgestelde 25% betaald moet worden. Voor een nadere toelichting op deze gunstregeling verwijs ik u naar de special in BelastingBelangen van november 2006: Bedrijfsopvolging door schenking of vererving. Om voor die gunstregelingen in aanmerking te komen, moet aan diverse voorwaarden worden voldaan. En dat is in de door u voorgelegde situatie niet standaard in te vullen.
Ik begrijp dat uw broer een persoonlijke onderneming heeft en dat hij zijn aandeel in de firma voor eigen rekening en risico drijft en dat niet in een BV heeft ingebracht. Die vaststelling is van belang omdat de bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet verschillende voorwaarden hanteert voor IB-ondernemingen en BV’s. Bij het overlijden van een IB-ondernemer gelden voor toepassing van de faciliteiten slechts twee voorwaarden: de erflater moet ondernemingsvermogen hebben én de verkrijger moet de verkregen onderneming ten minste vijf jaar voortzetten. Aan de eerste voorwaarde is in de situatie van uw broer zonder meer voldaan, de tweede voorwaarde geeft problemen.

166_2008_Augustus_08.jpgNatuurlijk kunnen de twee zoontjes van uw broer niet gaan meewerken in de onderneming. Misschien dat dat er ooit van komt, maar de eerste tien jaar is dat niet aan de orde. Maar dat is ook niet noodzakelijk om toch te kunnen voldoen aan de voortzettingseis uit de bedrijfsopvolgingsregeling. Vereist is dat de verkrijger de onderneming rechtstreeks voortzet, en daaruit winst uit onderneming gaat genieten. Dat betekent niet dat de voortzetter per se ondernemer moet worden, het gaat om het genieten van winst uit onderneming. En dat kan ook als medegerechtigde, als commanditair vennoot. En zo’n medegerechtigde kan – beter gezegd: moet – een teruggetrokken rol binnen de onderneming vervullen: hij mag zich niet bemoeien met de dagdagelijkse gang van zaken binnen de onderneming.
Bij de vererving van de onderneming van uw broer kan zo de 75% vrijstelling uit de bedrijfsopvolgingsregeling worden verkregen. De firma moet worden omgezet in een commanditaire vennootschap, uw vader en u worden de beherende vennoten en uw twee neefjes worden commanditaire vennoot. Zij worden gezamenlijk gerechtigd tot een derde van de winst, het winstaandeel dat nu uw broer heeft. Als de onderneming vijf jaar wordt voortgezet en uw neefjes behouden hun positie als winstgerechtigde gedurende deze periode, wordt de voorwaardelijke vrijstelling omgezet in een definitieve vrijstelling.
Succes met het regelen van de zaken van uw broer. En sterkte voor uw broer in deze zware tijd.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie