Vraagtekens

Belastingdienst: minder kantoren, een andere structuur

23 april 2012

De Belastingdienst moet bezuinigen: vóór 1 januari 2015 moet een besparing van € 395 miljoen zijn gerealiseerd. Dat betekent minder belastingambtenaren, minder kantoren en een meer efficiënte organisatiestructuur. Hilversum gaat als eerste belastingkantoor dicht, per 1 juni 2012, Helmond volgt een maand later. Die twee kantoren vormen de kopgroep: er gaan nog veel meer belastingkantoren sluiten. De organisatiestructuur wordt ook aangepast: burgers en bedrijven worden onderverdeeld in vier segmenten, en die segmentering bepaalt voortaan de inrichting van de dertien belastingregio’s in ons land. Het aantal medewerkers moet in 2016 zijn teruggebracht tot 26.000; dat betekent een verlies van zo’n 3.000 arbeidsplaatsen.

De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt dat het belastingkantoor in Hilversum op 1 juni 2012 dicht gaat. Belastingplichtigen uit de regio Hilversum kunnen voortaan terecht bij de belastingkantoren in Amersfoort en in Utrecht. Een maand later gaat het kantoor in Helmond dicht; de belastingplichtigen daar moeten voortaan naar Eindhoven.

691_2012-02-006.jpgDe Belastingdienst moet het aantal kantoorlocaties sterk verminderen vanwege de opgelegde bezuinigingen. Na Hilversum en Helmond volgen nog veel meer inspecties die gaan sluiten: naar verluidt worden 22 van de circa 40 belastingkantoren gesloten. Welke dat zijn is nog niet bekend, maar dat Heerenveen, Roermond, Terneuzen, Venlo en Emmen hun vestiging van de Belastingdienst kwijtraken is meer dan waarschijnlijk.

De inrichting van de dertien belastingregio’s wordt eenduidig en toegesneden op een nieuwe indeling van burgers en bedrijven. Er komen vier segmenten, te weten een administratief segment, particulieren, MKB en (middel-)grote ondernemingen (MGO/ZGO).
Het MKB-segment wordt vanwege de omvang onderverdeeld in drie subsegmenten: starters, zelfstandigen zonder personeel (ZZP) en zelfstandigen met personeel (MKB+).
De Belastingdienst / starters gaat nieuwe ondernemingen behandelen, de eerste drie jaar van hun bestaan. De focus ligt daarbij op een thematische benadering. Uitgangspunt is een persoonlijke en dienstverlenende aanpak, om zo de starters in drie jaar te begeleiden tot zelfredzaam ondernemerschap. Na die drie jaar gaan die ondernemers over naar de subsegmenten ZZP of MKB+. Het subsegment ZZP omvat ondernemingen, die geen personeel in dienst hebben en die uitsluitend te maken krijgen met de inkomsten- en/of omzetbelasting. Het subsegment MKB+ omvat alle andere ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf; bij deze ondernemingen kunnen alle belastingen aan de orde komen.

Commentaar
Het sluiten van ruim 20 belastingkantoren maakt de Belastingdienst een stuk minder zichtbaar in onze samenleving. De Belastingdienst trekt zich steeds meer terug van burgers en bedrijven. De belastingheffing wordt gedigitaliseerd, voor het vereiste – strikt noodzakelijke – contact krijgt iedere belastingplichtige een persoonlijk domein op www.mijnbelastingdienst.nl en binnen een paar jaar hangt de Belastingdienst volledig ‘in the cloud’. Maar of dat de belastingmoraal en de belastingopbrengst ten goede komt, valt te betwijfelen.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie