Vraagtekens

Een liefdesnestje als kantoor?

30 augustus 2018

Veel ondernemers leven voor de zaak, zij verkeren in een staat van constante busyness. De grens tussen werk en privé is verdwenen. Het begin al ’s ochtends vroeg met het checken van e-mail tijdens het ontbijt, dan in de file naar het werk, ploeterend de dag door, achter de feiten aan rennen, voortdurend onderbroken worden, al telefonerend thuiskomen, kinderen geïrriteerd in bed stoppen, mail nog eens checken, te weinig tijd om dat goede boek te lezen, een vriend te zien, te sporten, toch even een half uurtje op Facebook of Insta pakken, een glas wijn, nog een glas wijn, een rusteloze nacht en de volgende dag begint het opnieuw.
Zo’n druk leven leidt al snel tot de gedachte ‘alles wat ik doe is zakelijk’. Het vervolg daarop laat zich raden: maar dan zijn ook alle uitgaven die ik doe bedrijfskosten. Ook de uitgaven om het leven een beetje leuk te maken, met feestelijke bijeenkomsten en vermaak (lees: netwerken), genotmiddelen (lees: energie opdoen), en nog veel meer. Dat deze interpretatie van bedrijfskosten leuke fiscale procedures oplevert zal u niet verbazen. Een recente uitspraak van Hof Den Haag over – zo lijkt het – een liefdesnestje als kantoor past goed in deze reeks.


Toon Schepop was ondernemer in vastgoed. Vanuit zijn BV X verrichtte hij goedbetaalde advies- en bemiddelingsdiensten. In 2011 sloot zijn BV een ‘gebruiksovereenkomst voor kantoorruimte’ met mevrouw Nina N. Deze Nina was ‘een goede bekende’ van Schepop. Dat bleek ook wel uit de aard van de overeenkomst. Nina verhuurde haar appartement, dat zij kort daarvoor zelf had gehuurd, aan BV X, maar zij kon daar wel gewoon blijven wonen. De BV mocht het appartement gebruiken als kantoorruimte, maar zonder dat er sprake zou zijn van een echte huur/verhuur-relatie. De BV betaalde voor dat gebruiksrecht € 1.000 per maand, plus – eenmalig – € 10.000 als bijdrage voor de inrichting van het appartement. BV X bracht die uitgaven als huisvestingskosten ten laste van de winst. Daarnaast werd een aardig bedrag opgevoerd voor versnaperingen – voor goede wijnen – die volgens de BV waren genuttigd tijdens de zakelijke besprekingen met relaties in het appartement. De inspecteur schrapte de aftrek van al deze kosten: hij accepteerde die uitgaven niet als zakelijke kosten, de uitgaven hadden volgens hem geen zakelijk maar een privé motief.

1405_2018-04-016.jpg
In de daaropvolgende procedure voor Hof den Haag verdedigde Schepop met verve het zakelijke motief van de uitgaven voor het appartement. BV X had op haar kantooradres geen representatieve ontvangst- en vergaderruimte, en daar was wel behoefte aan om zakenrelaties in een gepaste omgeving te kunnen ontvangen. Met het gebruiksrecht van het appartement was dat probleem verholpen. Hij had de deal met mevrouw N. kunnen sluiten omdat zij een goede bekende van hem was, én hij had haar de helpende hand willen bieden omdat zij wegens privéomstandigheden op zoek was naar woonruimte en zelf niet over voldoende middelen beschikte.

Het Haagse Hof hoorde belanghebbende aan en uit, en concludeerde dat Schepop het zakelijk motief van de uitgaven niet had aangetoond. In de administratie van BV X waren geen kosten aangetroffen die verband hielden met zakelijke bijeenkomsten in het appartement. Schepop kon ook geen agenda overleggen waaruit opgemaakt zou kunnen worden door wie, met wie en wanneer er gebruik was gemaakt van het appartement. De gebruiksovereenkomst tussen BV X en mevrouw N. was volgens het Hof ingegeven door de persoonlijke wens van Schepop om haar te voorzien van woonruimte, omdat zij dat zelf niet kon betalen. Het Hof vond het niet aannemelijk dat er in het appartement zakelijke activiteiten hadden plaatsgevonden.

De BV had wat meer moeten investeren in een zakelijk motief voor het gebruik van het appartement. Bijvoorbeeld door mevrouw N. in te huren voor ondersteunende – lees secretariële – werkzaamheden die zij in haar kantoor/appartement tot tevredenheid van haar leidinggevende kon uitvoeren. Zou de uitspraak dan anders zijn geweest?
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie