Vraagtekens

Fiscale gevolgen Airbnb verhuur?

30 juni 2016

Binnenkort betrek ik mijn nieuwe koopwoning in Amsterdam, een etage in De Pijp. Van de vorige eigenaar heb ik begrepen dat de woning het goed doet op Airbnb en Wimdu, bij vier gasten al snel € 150 per nacht. Dat is aantrekkelijk, om wat terug te verdienen op mijn hoge woonlasten. Maar hoe zit het precies, dat kortstondig verhuren via die websites? Wat zijn de fiscale risico’s?

Antwoord

In Amsterdam is verhuur via Airbnb of Wimdu toegestaan, maar alleen als de verhuurder eigenaar is van de woning, en hij op dat adres als hoofdbewoner ingeschreven staat in de basisregistratie personen. Een bedrijfsmatige verhuur is verboden (zonder vergunning), het moet gaan om incidentele ‘vakantieverhuur’. Een woning mag maximaal aan vier personen worden verhuurd, voor – in Amsterdam – maximaal 60 dagen per jaar. De woning moet voldoen aan de brandveiligheidseisen, en de huurders/toeristen mogen geen overlast veroorzaken. De gemeente Amsterdam stelt zich op het standpunt dat een hoofdbewoner tot op zekere hoogte verantwoordelijk is voor het gedrag van zijn tijdelijke huurders. Bij huurwoningen is Airbnb of Wimdu vrijwel nooit toegestaan.

1174_2016-03-014.jpgDe tijdelijke verhuur van de eigen woning is een bron van inkomen voor de gemeente. De Airbnb’er moet toeristenbelasting afdragen. Het tarief is in Amsterdam vanaf 2015 5% van de huurinkomsten.
De eigenaar /verhuurder is inkomstenbelasting verschuldigd over de huurinkomsten: hij moet 70% van de huurinkomsten in box 1 aangeven. Kosten die direct samenhangen met de tijdelijke verhuur zijn aftrekbaar op die inkomsten. De hypotheekrente op de eigen woning blijft bij tijdelijke verhuur van die eigen woning volledig aftrekbaar. Maar let op, soms is tijdelijke verhuur bij de hypotheekakte verboden en kan de bank bij overtreding een directe aflossing van de hypotheek vorderen.
Een actieve Airbnb-er kan ook met de heffing van omzetbelasting te maken krijgen. Tijdelijke verhuur is anders dan de reguliere verhuur van vastgoed, niet vrijgesteld van BTW. Maar de heffing van omzetbelasting blijft voor vrijwel alle Airbnb-ers achterwege, omdat zij per jaar niet meer dan € 1.345 aan BTW verschuldigd zijn. Dat komt overeen met een ‘omzet’ van ruim € 22.000 op jaarbasis. Zij kunnen dan gebruik maken van de kleine ondernemersregeling (zie ook BelastingBelangen, oktober 2013: De KOR in de BTW: klein maar fijn). Om een BTW-boekhouding te vermijden, moet dan wel om ontheffing van de administratieve verplichtingen worden gevraagd. Zie ook BelastingBelangen, november 2015: KOR: eerder ontheffing van administratieplicht.
Veel Airbnb-ers in Nederland geven de huuropbrengsten niet op aan de fiscus. Als de Belastingdienst die inkomstenbron opspoort, kan de dienst de verschuldigde belasting alsnog navorderen, over de laatste vijf jaar, met een boete die kan oplopen tot 100% van de verschuldigde belasting. In Amerika heeft Airbnb met de Belastingdienst aldaar afgesproken dat er belasting wordt ingehouden op de (door te betalen) huur. In Nederland is dat nog niet het geval. Airbnb in Nederland heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen samenwerking met de Nederlandse fiscus, maar de organisatie is niet bereid om de gegevens van individuele verhuurders vrijwillig aan de Belastingdienst door te geven.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie