Vraagtekens

Fosfaatrechten: afschrijfbaar tot 2028

15 februari 2018

Per 1 januari 2018 is voor de melkveesector een stelsel van fosfaatrechten in werking getreden. Met dit stelsel moet de fosfaatproductie fors verminderd worden. Voor meer info over fosfaatrechten zie agrarisch ondernemen fosfaatrechten. Fosfaatrechten kunnen als bedrijfsmiddelen worden aangemerkt. Minister Schouten van Landbouw heeft de Tweede Kamer recent laten weten dat investeringen in fosfaatrechten tot 1 januari 2028 fiscaal afschrijfbaar zijn. Deze toezegging geldt ook voor varkens- en pluimveerechten.

De Werkgroep Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij is sinds begin 2017 druk doende met het benoemen van de fiscale aspecten van fosfaatrechten. De werkgroep is een overlegorgaan van agrarische specialisten van de Belastingdienst, de ministeries van Financiën en Economische Zaken, LTO Nederland en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB). De werkgroep heeft al eerder vastgesteld dat fosfaatrechten als bedrijfsmiddelen kunnen worden aangemerkt, maar onduidelijk was nog of die bedrijfsmiddelen afschrijfbaar zijn. Zie ook BelastingBelangen, juni 2017: Fiscale aspecten fosfaatregelingen.
Minister Schouten van Landbouw heeft een einde gemaakt aan die onduidelijkheid. Zij heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat fosfaatrechten – en varkens- en pluimveerechten – fiscaal afschrijfbaar zijn tot 1 januari 2028. Deze toezegging zal worden verwerkt in de Landelijke Landbouwnormen 2017. De VLB stelt voor om de afschrijvingstermijn van 120 maanden terug te laten lopen naar nihil. Dit leidt tot een tijdsevenredige afschrijving: in 2018 is de afschrijvingsduur 10 jaar, in 2019 negen jaar, in 2020 acht jaar, enzovoort. De Werkgroep Landelijk Landbouwnormen moet in dit kader nog wel nadere afspraken maken hoe zo’n aflopende afschrijvingstermijn zich verhoudt met de wettelijke voorgeschreven afschrijvingstermijn van ten minste vijf jaar op bedrijfsmiddelen anders dan goodwill.

Commentaar
Goed nieuws voor ondernemers in de melkveesector. Na de vele negatieve berichten over de fosfaatreductieregeling, met een regeling voor bedrijfsbeëindiging in 2017, een verplichte inkrimping van de veestapel en de invoering van fosfaatrechten, zijn zij wel toe aan wat positief nieuws voor hun bedrijfsvoering. Bij dezen!

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie