Vraagtekens

Gefaseerd schenken jubelton? Voorwaardelijk?

27 februari 2017

Ik wil mijn zoon een belastingvrije schenking van € 100.000 geven, voor de verbouwing van zijn woonhuis. Ik heb begrepen dat ik de jubelton niet per se in een keer hoef te schenken, maar dat het in drie jaarparten kan. Dat komt me goed uit want ik heb zoveel geld niet cash voorhanden. Hoe gaat dat gefaseerd schenken in zijn werk? Moet mijn zoon dan drie keer een beroep op de vrijstelling doen? Of kan ik schenken onder schuldigerkenning? En wanneer moet mijn zoon dat geld uitgeven voor de verbouwing? Kan ik de schenking voorwaardelijk doen?

Antwoord

U kunt uw zoon € 100.000 belastingvrij schenken voor de verbouwing van zijn woonhuis, mits u nog niet eerder een schenking aan uw zoon hebt gedaan waarbij een verhoogde vrijstelling is benut: zie ook BelastingBelangen, oktober 2015: Belastingplan 2016: € 100.000 vrije schenking eigen woning.

1244_2017-01-011.jpgU kunt de schenking gespreid uitvoeren, in (maximaal) drie jaar. Dat moet dan wel in drie achtereenvolgende kalenderjaren gebeuren, dus in 2017, 2018 en 2019. Uw zoon moet voor de schenking in het eerste jaar een beroep doen op de vrijstelling, en ook weer in de volgende twee jaren voor de aanvullende bedragen. Ga vooraf wel na of uw zoon ook bij de schenking in het derde jaar nog jonger is dan 40 jaar. Of heeft hij een fiscale partner die (dan nog) jonger is dan 40 jaar? Zo ja, dan kunt u haar leeftijd benutten voor de vrije schenking. Zie ook BelastingBelangen, december 2016: De jubelton: zoon is 40+, schenken aan schoondochter? In 2016? U kunt de schenking niet gespreid doen met een schenking onder schuldigerkenning. Voor de vrijstelling is vereist dat de schenker het bedrag van de schenking daadwerkelijk heeft betaald. En dat is bij schenking onder schuldigerkenning niet het geval!
U heeft nog niet eerder een hoge vrijstelling benut voor een schenking aan uw zoon, en daarom kan hij € 25.526 van de schenking van € 100.000 vrijelijk besteden, voor iets anders dan de woning: zie ook BelastingBelangen, oktober 2016: Een vrije schenking van € 100.000: wat en hoe? Uw zoon moet het (resterende) bedrag van de schenking van afgerond € 75.000 voor zijn eigen woning besteden, uiterlijk op de laatste dag van het tweede kalenderjaar ná het jaar waarin voor het eerst een beroep op de vrijstelling is gedaan. Bij een eerste schenking in 2017 en aanvullend in 2018 en 2019 moet hij het geld uiterlijk op 31 december 2019 voor de eigen woning hebben uitgegeven. Let op: deze termijn geldt ook voor de aanvullende schenkingen in 2018 en 2019. Voor de laatste twee schenkingen is de bestedingstermijn dus een stuk korter. Als uw zoon een deel van het geschonken bedrag niet of niet tijdig uitgeeft, vervalt daarvoor de vrijstelling. De begiftigde, uw zoon, moet het niet (tijdig) spenderen van een deel van het geschonken bedrag melden bij de Belastingdienst. Die melding moet hij doen vóór 1 juni van het derde kalenderjaar na het jaar waarin het beroep op de vrijstelling is gedaan: bij een eerste schenking in 2017 derhalve vóór 1 juni 2020.

U kunt geen voorwaarden stellen aan de schenking: de wet eist een onvoorwaardelijke schenking voor de verhoogde vrijstelling. Daarop geldt één uitzondering: u kunt de voorwaarde stellen dat uw zoon de schenking moet gebruiken voor de eigen woning en dat de schenking vervalt als niet aan die voorwaarde is voldaan. Die ontbindende voorwaarde moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie