Vraagtekens

Geruisloze bedrijfsoverdracht geblokkeerd?

23 februari 2008

Sinds 1 januari 2007 exploiteer ik mijn onderneming samen met een van mijn medewerkers in firmaverband. Mijn compagnon is jaren geleden als medewerker bij mij in dienst getreden. In de loop der jaren heeft hij zich binnen de onderneming opgewerkt tot bedrijfsleider, en sinds 1 januari 2007 is hij voor 25% eigenaar van de zaak. Vanwege mijn slechte gezondheid wil ik op korte termijn stoppen met werken en per 1 juli 2008 ook de resterende 75% van de zaak aan hem overdoen. Mijn kinderen zijn niet geïnteresseerd in de zaak en daar trouwens ook niet geschikt voor. Die bedrijfsoverdracht willen wij zonder fiscale afrekening uitvoeren. Ik hoef dan niet af te rekenen over de stille reserves in de zaak, mijn compagnon moet minder geld op tafel leggen en kan de overname dan net gefinancierd krijgen.
Volgens onze accountant kent de wet wel de mogelijkheid van een fiscaal geruisloze bedrijfsoverdracht, maar voldoen wij niet aan de voorwaarden die de wet stelt. Mijn compagnon heeft wel lang genoeg bij de zaak in loondienst gewerkt, maar zou nog twee jaar mede-eigenaar moeten zijn voordat zo’n fiscaal geruisloze bedrijfsoverdracht toegestaan is. Klopt dat? En zo ja, is daar een mouw aan te passen?


Antwoord
De wet kent al weer enkele jaren de mogelijkheid om een onderneming fiscaal geruisloos – zonder afrekening met de fiscus over stille reserves en goodwill in de zaak – over te dragen aan een ander. Dat kan zijn een familielid, een derde, of een (vroegere) medewerker zoals in de door u voorgelegde situatie
Om in aanmerking te komen voor zo’n geruisloze bedrijfsoverdracht moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Een van die voorwaarden is dat de overnemer ten minste drie jaar (36 maanden) ofwel als werknemer in loondienst is geweest bij de over te nemen onderneming, ofwel als medeondernemer, samen met de overdrager, de onderneming voor zijn rekening en risico heeft gedreven. Die driejaarsperiode, zo eist de wet, moet direct voorafgaan aan het tijdstip van de bedrijfsoverdracht. Gedachte achter deze voorwaarde is dat de zittende ondernemer in die driejaarsperiode zijn ervaring, relaties en deskundigheid kan overdragen aan de overnemer, waardoor diens kansen stijgen om de onderneming succesvol voort te zetten.

135_13.jpgIn de door u voorgelegde situatie wordt niet voldaan aan deze voorwaarde. Uitgaande van een bedrijfsoverdracht per 1 juli 2008 is uw compagnon in de direct daaraan voorafgaande drie jaren geen drie jaar medeondernemer (dat is hij pas op 1 januari 2007 geworden) én evenmin drie jaar als werknemer in loondienst. Uw compagnon heeft, zo begrijp ik, veel meer dan drie jaar in loondienst bij de onderneming gewerkt, maar doordat hij per 1 januari 2007 voor 25% medeondernemer is geworden, is die status toen vervallen. En de wet regelt niet dat de ‘oude’ dienstjaren van uw compagnon, van vóór zijn toetreden als firmant, meetellen voor het vereiste driejarige dienstverband.
Naar de letter van de wet kunt u uw onderneming – uw aandeel van 75% in de firma – niet fiscaal geruisloos overgedragen. Deze onevenwichtige uitwerking van de wet is eerder aan Financiën voorgelegd. De staatssecretaris heeft in reactie daarop goedgekeurd dat voor de 36-maandseis de aaneengesloten perioden van werknemerschap en medeondernemerschap bij de over te dragen onderneming worden samengeteld. Aan de wettelijke driejaareis wordt voldaan als de periode van het samenwerkingsverband en van het werknemerschap samen ten minste 36 maanden hebben geduurd. En dat is in uw situatie het geval. U kunt dus wél gebruik maken van de fiscaal geruisloze bedrijfsoverdracht.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie