Vraagtekens

Jubelton: ook voor al betaalde verbouwingskosten!

27 juni 2019

De jubelton: wie kent hem niet.
De Successiewet kent een eenmalige hoge vrijstelling voor een schenking van een ton voor de eigen woning. De vrijstelling geldt voor schenkingen aan eenieder die tussen de 18 en 40 jaar jong is, een familieband is niet vereist als de ‘jubelton’ maar gebruikt wordt voor de koop of verbouwing van een eigen woning, ofwel de aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld. Zie ook BelastingBelangen, november 2018: Vrije schenking eigen woning: € 100.800 in 2018.
Rechtbank Gelderland heeft recent beslist dat deze vrijstelling ook kan worden benut als de begiftigde de verbouwingskosten aan zijn eigen woning al heeft gemaakt en betaald vóórdat hij de jubelton heeft ontvangen. De wet eist dat de begiftigde het geschonken bedrag in het jaar van schenking of in de daarop volgende twee kalenderjaren besteed moet hebben aan verbetering of onderhoud van de woning. Daarbij is geen volgtijdelijk verband voorgeschreven. Anders gezegd: de jubelton (in 2019 opgelopen tot € 102.010) kan ook voor voorgeschoten kosten! Zie ook BelastingBelangen, februari 2019: Jubelton: ook bij verbouwing vóór de schenking.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie