Vraagtekens

Kan ik mijn zoon onterven?

26 juni 2019

Ik ben weduwnaar, ik heb een zoon en die gaat niet goed. Ik wil hem onterven en mijn vermogen aan zijn drie kinderen, mijn kleinkinderen, nalaten. Een paar jaar geleden is mijn zoon de verkeerde kant opgegaan, en dat heeft onze vader-zoonrelatie sterk onder druk gezet. Met mijn kleinkinderen heb ik een prima verstandhouding; zij zijn volwassen, leiden hun eigen leven en doen nuttige dingen. Ik heb hen vorig jaar alle drie een ton geschonken om hun hypotheek deels af te lossen. Hoe pakt een en ander uit als ik bij testament mijn zoon onterf en mijn vermogen aan mijn drie kleinkinderen, ieder een derde deel nalaat?

Antwoord

U kunt uw zoon onterven. Maar dat betekent niet dat hij niets van uw vermogen krijgt!
Uw zoon kan als wettelijk erfgenaam altijd een beroep doen op zijn legitieme portie. Hij kan aanspraak maken op de helft van de erfenis waarop hij recht zou hebben gehad als hij niet was onterfd. Als u uw drie kleinkinderen bij testament aanwijst als uw erfgenamen, verkrijgen zij ieder een derde deel van de helft van uw vermogen. De andere helft gaat op aan de legitieme portie voor uw zoon. U kunt de aanspraak van uw zoon niet verlagen door alvast schenkingen aan uw kleinkinderen te doen. De schenkingen voor de eigen woning die u vorig jaar uw kleinkinderen hebt gegeven, moeten worden meegeteld bij het vaststellen van de legitieme portie van uw zoon. Als u uw kleinkinderen bij elkaar € 300.000 hebt geschonken, neemt de legitieme portie van uw zoon daardoor met € 150.000 toe. Op die manier komt zijn legitieme portie hoger uit dan de helft van uw nalatenschap.
Van belang is ook of uw zoon nog recht heeft op zijn erfdeel van uw overleden vrouw, zijn moeder. Als bij haar overlijden haar nalatenschap in gelijke delen verdeeld is tussen u en uw zoon – als zij bij testament niet anders heeft bepaald – krijgt uw zoon eerst nog wat hem toekomt van zijn moeder. Pas daarna wordt uw nalatenschap vastgesteld.
Uw zoon heeft ruim de tijd om een beroep op zijn legitieme portie te doen. Dat verzoek moet gedaan worden binnen een door de erfgenamen gestelde redelijke termijn, en uiterlijk binnen een periode van vijf jaar na uw overlijden. Dat kan met een simpele verklaring, naar de erfgenamen.
Als uw zoon een beroep doet op zijn legitieme portie, maakt hem dat niet alsnog erfgenaam. Hij heeft recht op een geldbedrag, hij heeft een vordering op de erfgenamen. Hij heeft geen recht op afgifte van goederen en hij kan ook niet meebeslissen als er goederen uit uw nalatenschap worden verkocht. U kunt in uw testament gebruikmaken van een niet-opeisbaarheidsclausule en zo regelen dat uw zoon zijn legitieme portie voor langere tijd niet kan opeisen.
Tot slot: als u uw zoon buiten uw erfenis wilt houden is er meer erfbelasting verschuldigd. Voor uw zoon geldt een tarief van 10% over de eerste € 124.727, en 20% over het meerdere, voor uw kleinkinderen komt daar een opslag van 80% bovenop. Hun tariefstelling komt uit op 18% en 36%.

Overleg eens met uw zoon én uw adviseur of er geen andere oplossing is voor uw verstoorde vader-zoonrelatie.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie