Vraagtekens

Kruislings schenken met de jubelton?

21 februari 2019

Mijn ochtendblad kwam een week of twee geleden met een interessant artikel, met als kop ‘Rijke ouders omzeilen belasting met truc’. De truc is dat je je kinderen twee keer een ton belastingvrij kunt schenken voor hun eigen woning. Hoe gaat dit in zijn werk en welke risico’s zijn er aan verbonden? Kan het nu wel of niet?

Antwoord

De Successiewet kent een eenmalige hoge vrijstelling voor een schenking van € 102.010 (bedrag 2019) voor de eigen woning. Deze vrijstelling geldt voor schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar; de begiftigde moet de jubelton gebruiken voor de koop of verbouwing van een eigen woning, ofwel de aflossing van de eigenwoningschuld. Zie ook BelastingBelangen, november 2018: Vrije schenking eigen woning: € 100.800 in 2018. Ouders met kinderen tussen de 18 en 40 jaar kunnen deze vrijstelling eenmalig benutten. Eénmalig, dat staat expliciet in de wet. De truc die in het blad Arts & Auto – met een advertentie – werd aangeboden biedt perspectief op een meervoudige schenking van de jubelton. De gedachte opzet is simpel. Karel, een gulle vader, schenkt zijn meerderjarige zoon Pepijn de jubelton. Vervolgens schenkt Karel ook een ton aan Desiree, de meerderjarige dochter van zijn goede vriend Wim, onder de voorwaarde dat Wim zijn zoon Pepijn een ton schenkt. De truc is gebaseerd op het gegeven dat de vrijstelling voor de jubelton niet beperkt is tot de familiesfeer: iedereen tussen de 18 en de 40 kan begunstigd worden met de jubelton, als het geld maar gebruikt wordt voor de eigen woning. Kan het nu wel of niet?

1441_2019-01-010.jpgDe ‘schenking via een omweg’ lijkt op een derdenbeding, maar strikt genomen is het dat niet. Een derdenbeding is een bepaling, een beding, in een overeenkomst waarop een derde, die geen partij is bij die overeenkomst, een bepaalde aanspraak kan ontlenen op één van de contractpartijen. In onze casus schenkt Karel aan Desiree, onder de voorwaarde dat haar vader Wim een ton aan Pepijn schenkt. Pepijn is hier de derde: hij kan – na aanvaarding van het derdenbeding – aan de overeenkomst tussen Karel en Desiree de aanspraak ontlenen dat Wim hem een ton zal schenken. En daar faalt het derdenbeding: Wim is immers geen contractpartij bij de overeenkomst. Dat zijn Karel en Desiree. In ieder geval op papier….
De Successiewet bepaalt dat de schenking van de jubelton onvoorwaardelijk moet zijn. Zie ook BelastingBelangen, februari 2017: Gefaseerd schenken jubelton? Voorwaardelijk?
Bij de ‘schenking via een omweg’ stelt Karel de voorwaarde dat Wim zijn zoon Pepijn zal schenken. Die voorwaarde maakt de toekenning van de vrijstelling uiterst onzeker.
Zeker is wel dat de Belastingdienst deze opzet zal bestrijden. Dat blijkt uit de wetgeschiedenis van de vrijstelling. Daar wordt een voorbeeld gegeven van twee broers die afspreken hun eigen kinderen € 100.000 te schenken, en kruislings aan elkaars kinderen nog eens € 100.000 te schenken. De wetgever vindt dat het kind dan € 200.000 van zijn eigen ouder heeft ontvangen, en maar voor de helft een beroep kan doen op de verhoogde vrijstelling.

Onze conclusie is duidelijk: het kruislings schenken met de jubelton is een hachelijk avontuur.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie