Vraagtekens

Laatste ronde: 2 x 50% afschrijving

30 oktober 2011

De willekeurige afschrijving van 2 x 50% loopt (naar verwachting) per het einde van dit jaar af. Financiën lijkt niet van plan om deze crisismaatregel te verlengen. Dat betekent dat u als ondernemer nog dit jaar moet investeren in een of meer van de aangewezen bedrijfsmiddelen om versneld te kunnen afschrijven. Zie ook BelastingBelangen juni 2010: Tijdelijke willekeurige afschrijving (2 x 50%) verruimd en BelastingBelangen oktober 2010: Belastingplan 2011: tijdelijke willekeurige afschrijving verlengd. Door de willekeurige afschrijving toe te passen kan de fiscale winst over 2011 worden gedrukt en dat beperkt de belastingaanslag over dit jaar. Of wellicht komt u door die afschrijving in de rode cijfers: u kunt een verlies over 2011 verrekenen met winst over 2008 en latere jaren. Benut de laatste ronde!

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie