Vraagtekens

Mijn bedrijf overdragen: in pacht of huurkoop?

25 juni 2008

Na lang zoeken heb ik een koper gevonden die voor mijn eenmanszaak om en nabij de prijs wil betalen die ik er voor wil hebben. De koper is een jonge, energieke ondernemer, waar ik alle vertrouwen in heb. De bank heeft wat minder vertrouwen in hem: zij willen de bedrijfsoverdracht niet financieren. De koper zelf heeft geen geld, en zijn familie kan of wil niet bijspringen. Wat nu? Laatst wees een collega-ondernemer mij op de mogelijkheid van huurkoop of pacht bij een bedrijfsoverdracht. Is dat wat? En hoe pakt dat fiscaal uit?

Antwoord
Als de koper bij een bedrijfsoverdracht zelf geen geld heeft en hij ook geen geldschieters kan vinden, is huurkoop of pacht van de onderneming een volwaardig alternatief voor kopen.
Huurkoop lijkt op financial lease. De koper betaalt maandelijks een afgesproken bedrag. Aan het einde van het contract – waarvan de looptijd kan variëren tussen vijf en tien jaar – heeft de koper de overnameschuld volledig afgelost. Pas dan gaat de juridische eigendom van de onderneming op hem over. De koper financiert zo de koopsom van de overgenomen onderneming uit de bedrijfswinst. Voor u als verkoper biedt deze opzet de (juridische) zekerheid dat de onderneming uw eigendom blijft totdat de koper de laatste termijn daadwerkelijk heeft betaald. Als de koper het niet redt en een betalingsachterstand oploopt, kunt u als verkoper van het contract af en de onderneming ofwel zelf voortzetten ofwel aan een ander trachten te verkopen.
Bij huurverkoop kan de verkoper kiezen tussen verschillende fiscale afwikkelingen van de bedrijfsoverdracht. Hij kan ervoor kiezen om direct af te rekenen met de fiscus over de contante waarde van de met de koper overeengekomen huurkoopbetalingen. Bij die optie behaalt u als verkoper stakingswinst, waarop alle reguliere stakingsfaciliteiten van toepassing zijn. U kunt ook kiezen voor een gefaseerde winstneming, ofwel per termijn een evenredig gedeelte van de in totaal gecalculeerde winst bij verkoop, ofwel pas winstnemen als de fiscale boekwaarde van de overgedragen onderneming is goedgemaakt. Bij beide laatste varianten kan geen beroep op de stakingsfaciliteiten worden gedaan. Uw adviseur kan u voorrekenen wat in uw situatie gunstiger uitpakt.
Pacht komt veel voor in de horeca. Deze vorm van bedrijfsoverdracht lijkt meer op verhuur van de onderneming; de overnemer betaalt maandelijks zijn pacht, en in ruil daarvoor mag hij de onderneming voor zijn rekening en risico runnen. Hij wordt geen eigenaar van de zaak. U als verkoper kunt bij deze variant (in fiscale zin) ondernemer blijven. Dat betekent dat een afrekening over stille reserves en dergelijke desgewenst langdurig voor u uit kan worden geschoven. De pacht die de bedrijfsopvolger betaalt, is uw pensioen of een aanvulling daarop. Dat inkomen is bij u belast in box 1.
Succes met de overdracht van uw bedrijf!

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie