Vraagtekens

Pensioen in eigen beheer: spaarvariant bij uitfasering

29 april 2016

Het dossier ‘pensioen in eigen beheer’ nadert z’n ontknoping. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 15 maart jl. weer een brief aan de Tweede Kamer gezonden met een verdere uitwerking van oplossingsrichtingen voor deze netelige kwestie. De staatssecretaris blijft een voorstander van uitfasering, het afschaffen van pensioen in eigen beheer. Hij wil dat uitfaseren koppelen aan een gefaciliteerde afkoop. Wiebes biedt nu aan om bij afkoop geen 80%, maar 70% van het pensioenkapitaal in de heffing te betrekken. En de DGA die niet wil of kan afkopen biedt hij een nieuw alternatief: de spaarvariant bij uitfasering.

De plannen van Financiën met het pensioen in eigen beheer zijn uitgebreid beschreven in BelastingBelangen, december 2015: Pensioen in eigen beheer: kiezen voor OSEB of afkoop.
Staatssecretaris Wiebes heeft zijn oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer bekend gemaakt bij brief van 17 december 2015 aan de Tweede Kamer. Die plannen hebben veel vragen opgeroepen. De staatssecretaris heeft die vragen beantwoord bij brief van 15 maart jl. Het is een lange brief, 33 pagina’s, er valt veel uit te leggen.
De staatssecretaris spreekt wederom zijn voorkeur uit voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer. Dat uitfaseren wil hij stimuleren met een gefaciliteerde afkoop. Om die afkoop voor zoveel mogelijk DGA’s aantrekkelijk te maken biedt de staatssecretaris een hogere korting: hij stelt voor om 70% van de fiscale balanswaarde van het pensioen in de belastingheffing te betrekken; in december 2015 was dat nog 80%. Idealiter kan afkoop plaatsvinden in één kalenderjaar, bij voorkeur in 2017. De faciliteit kan ook worden benut als de pensioenuitkeringen al zijn ingegaan.

1149_2016-02-007.jpgEen korting van 30% moet voldoende zijn om DGA’s te verleiden om hun pensioenrechten af te kopen. Veel partijen hebben kritiek op het plan om het DGA-pensioen met een afkoopregeling uit te faseren. Veel DGA’s hebben in hun BV een onderdekking op het pensioen, en die BV’s beschikken niet over de financiële middelen om de afkoopsom te voldoen. De DGA is dan niet in staat om de verschuldigde belasting over de afkoopsom te voldoen. Tweede Kamerleden hebben de staatssecretaris gevraagd om voor die belastingheffing een betalingsregeling te treffen, of de DGA – renteloos – uitstel van betaling te verlenen. Wiebes voelt daar niets voor. De staatssecretaris wil deze DGA’s wel een alternatief bieden, te weten de spaarvariant bij uitkering. DGA's die hun pensioen in eigen beheer niet kunnen of willen afkopen, kunnen hun pensioenrechten fiscaal geruisloos afstempelen tot de fiscale waarde en die lagere pensioenrechten omzetten in een oudedagverplichting. Na de omzetting kan geen verdere pensioenopbouw in eigen beheer plaatsvinden.

Commentaar
Financiën biedt met de nieuwe spaarvariant bij uitkering veel DGA’s een haalbare oplossing. Bij deze opzet wordt de liquiditeitspositie van de BV niet aangetast, en het wordt weer mogelijk om dividend te gaan uitkeren. Probleem blijft wel dat alle pensioengerechtigden akkoord moeten gaan met de afgestempelde lagere pensioenrechten. Dat zal voor veel gescheiden DGA’s – na pensioenverevening – een brug te ver zijn.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie