Vraagtekens

Rekening-courantschuld DGA: gewoon wegstrepen?

26 februari 2016

Als de DGA een schuld heeft aan zijn BV, in rekening-courant, tot een fors bedrag, en het is al lang duidelijk dat hij die schuld niet meer kan aflossen, dan kan de DGA die schuld simpelweg wegstrepen. Gewoon doorhalen, en weg is de schuld! Aldus het opmerkelijke advies van een fiscaal adviseur aan tafel bij Harry Mens, in het tv-programma Business Class.

Pim van Rijswijk, directeur van de VRB Adviesgroep, verkondigde tijdens het tv-programma Business Class met grote stelligheid dat de Belastingdienst dit jaar hoge schulden van DGA’s aan hun BV gaat aanpakken. Het is een van de speerpunten bij de aanslagregeling 2016. De fiscus zou de extra aandacht voor scheve rekening-courantverhoudingen hebben gemeld op de laatste intermediairdagen. De Belastingdienst ontkent dat alles. Woordvoerder Robin Middel van de Belastingdienst is duidelijk: "Het topic is niet in beeld als controlethema voor het midden- en kleinbedrijf. Aandacht voor de DGA in algemene zin is er wel, maar niet het onzakelijk lenen specifiek."

Van Rijswijk kwam ook met een opmerkelijke oplossing voor het door hem geconstateerde probleem. Als de DGA een schuld in rekening-courant heeft, en het al langer duidelijk is dat hij die niet meer kan aflossen, kan hij zijn schuld aan de BV eenvoudigweg afboeken. Zie ook: Belastingvrij afboeken schuld DGA aan BV.
Is dit het ‘ei van Columbus’, of too good to be true?

1129_2016-01-005.jpgEr zit een kern van waarheid in, maar de oplossing is niet zo simpel en goudgerand als die geschetst wordt. Als een DGA al jaren een forse schuld aan zijn BV heeft, en hij die nimmer meer kan aflossen, is de lening op enig tijdstip in het verleden omgezet in een (vermomde) uitdeling van winst. De opnamen in rekening-courant hebben op het tijdstip dat de mogelijkheid van terugbetaling – objectief bezien – is vervallen het karakter van een dividenduitkering gekregen. De inspecteur had op dát moment moeten handelen, en de debetstand bij de DGA in de aanmerkelijkbelang-heffing moeten betrekken. Door dat niet te doen, heeft hij zijn rechten verspeeld. En hij kan ook niet navorderen want daarvoor ontbreekt het vereiste nieuw feit. Met name dat laatste punt is kwestieus. Uit vele uitspraken blijkt dat de inspecteur het nieuwe feit voor navordering niet snel verspeelt. Is de aangifte verzorgd door een te goeder naam en faam bekend staand accountants- of belastingadvieskantoor, dan kan de inspecteur er in beginsel van uitgaan dat de aangifte correct is. Navordering blijft dan mogelijk. En navordering is altijd mogelijk als de belastingplichtige te kwader trouw is; de eis van een nieuw feit vervalt dan. Dat reduceert deze oplossing tot een absolute uitzondering. Die doen zich sporadisch voor: zie ook Rekening-courantschuld DGA en bijgeschreven rente elders in dit nummer van BelastingBelangen.

Commentaar
Wat te mooi is om waar te zijn, is meestal ook niet waar. Het belastingrecht kent vele nuances – 50 tinten grijs vallen er bij in het niet – maar deze ‘oplossing’ voor een hoge schuld in rekening-courant is wel erg onwaarschijnlijk. Maar als de betreffende adviseur het wil proberen op no cure, no pay basis krijgt hij het vast erg druk.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie