Vraagtekens

Sabbatical leave, geen aftrek eigenwoningrente?

24 april 2008

De afgelopen maanden heb ik me over de kop moeten werken in ons bedrijf. Extreem veel business en veel personeelsproblemen. Die combinatie heeft mij op de rand gebracht van een burn out. Mijn huisarts raadt mij dringend aan om er een paar maanden tussen uit te gaan. Ik heb dat besproken met mijn compagnons, en de zaken worden nu zo geregeld dat ik een sabbatical leave kan opnemen. Ik denk dat ik er een half jaar tot ten hoogste zo’n negen maanden tussen uit ga. Ik wil die periode samen met mijn vrouw in ons vakantiehuis in Frankrijk gaan wonen; wij hebben geen kinderen. Mijn huis in Nederland kan ik in die periode goed verhuren aan een expat. Hoe pakt dat uit voor de belastingheffing van mijn eigen woning? Ik heb een forse hypotheekschuld en de renteaftrek daarop verspelen is wel het laatste wat ik wil.

Antwoord
Als u voor langere tijd samen met uw vrouw naar Frankrijk vertrekt om daar in uw vakantiehuis te gaan wonen, rijst de vraag of uw woning in Nederland fiscaal nog wel als een eigen woning kan worden aangemerkt. Wil er sprake zijn van een eigen woning, en daardoor recht op aftrek van eigenwoningrente, dan moet de woning u en de personen die tot uw huishouden behoren “anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staan”. En dat is kwestieus, zeker als u uw woning tijdens uw verblijf in Frankrijk gaat verhuren.
Aan het vereiste ‘ter beschikking staan als hoofdverblijf’ is uiteraard voldaan als u en uw vrouw de woning als hoofdverblijf bewonen. Maar de wet kent op dat uitgangspunt meerdere uitzonderingen. Die betreffen met name situaties waarin de woning tijdelijk niet, of nog niet, als hoofdverblijf kan worden bewoond. Bijvoorbeeld als iemand een nieuwe woning heeft gekocht en zijn oude woning nog niet is verkocht, of als een nieuwe woning is gekocht maar die vanwege verbouwing nog niet geschikt is voor bewoning, bij echtscheiding of bij opname in een zorginstelling. U bent van plan om over zo’n negen maanden, als u terugkeert naar Nederland, weer voltijds te gaan wonen in uw woning in Nederland. Daarmee staat vast dat de bestemming van uw woning – het bewonen als hoofdverblijf – niet verandert. Er is slechts sprake van een tijdelijke onderbreking daarvan.
In zo’n situatie blijft de woning in Nederland – ook fiscaal – een eigen woning als voldaan is aan drie voorwaarden: de woning in Nederland heeft u tenminste één jaar als eigen woning-hoofdverblijf ter beschikking gestaan, tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de woning in Nederland niet aan derden ter beschikking gesteld, én u en uw partner hebben niet een andere eigen woning in Nederland. Voldoet u aan deze drie voorwaarden, dan loopt de aftrek van de eigenwoningrente tijdens uw verblijf in Frankrijk gewoon door. Nadeel van deze optie is natuurlijk dat u uw woning in Nederland in deze periode niet kunt verhuren!
Er is nog een wettelijke regeling die in uw situatie aan de orde kan komen. Dat is de regeling voor een tijdelijke verhuur van de eigen woning. Zo’n tijdelijke verhuur ontneemt aan een woning niet het karakter van een fiscaal eigen woning. De aftrek van de eigenwoningrente kan gewoon doorlopen. De eigenaar moet dan wel drie kwart van de huurinkomsten aangeven als inkomsten uit eigen woning (in de plaats van het eigen woningforfait).
Onder deze regeling kunt u uw woning wél verhuren tijdens uw verblijf in Frankrijk en toch de eigenwoningrente blijven aftrekken. Maar het is niet 100% zeker of u deze regeling wel kunt benutten. Die twijfel wordt vooral ingegeven doordat niet duidelijk is hoe het ‘tijdelijk aan derden ter beschikking stellen’ moet worden ingevuld. Bij de totstandkoming van deze wettelijke bepaling is gesproken over een woningruil met bijbetaling gedurende hooguit enkele weken in een vakantieperiode. Uw situatie wijkt daar nogal vanaf. Als u deze optie toch wil benutten, raad ik u aan om deze zaak vooraf ter goedkeuring aan de inspecteur voor te leggen. Als uw adviseur de inspecteur ervan kan overtuigen dat de verhuur – ook contractueel – niet langer dan enkele maanden zal duren, heeft u goede kans dat de renteaftrek nog voor uw vertrek naar Frankrijk is veiliggesteld.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie