Vraagtekens

Tijdelijke willekeurige afschrijving 2013: het betalingscriterium

08 augustus 2013

De tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 geldt uitsluitend voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die plaatsvinden tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013. De willekeurige afschrijving kan direct in 2013 worden toegepast als het bedrijfsmiddel nog dit jaar in gebruik wordt genomen. Als de ondernemer het (bestelde) bedrijfsmiddel nog niet dit jaar in gebruik neemt, is de willekeurig afschrijving beperkt tot het bedrag dat hij op die investering in 2013 heeft (aan-)betaald. Heeft geen aanbetaling plaatsgevonden, dan kan er ook geen willekeurige afschrijving plaatsvinden: niet in 2013, en ook niet in een daaropvolgend jaar!

De tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 kent een strikt betalingscriterium. Als de ondernemer in de periode tussen 1 juli en 31 december 2013 een bedrijfsmiddel bestelt – dat hij pas in 2014 of 2015 in gebruik gaat nemen – kan hij daarop slechts willekeurig afschrijven tot het bedrag dat hij in 2013 op die investering heeft betaald.
Financiën heeft de strikte werking van het betalingscriterium in een recente beleidspublicatie met twee voorbeelden verduidelijkt.

Voorbeeld 1
Ondernemer X heeft een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.
X doet op 1 juli 2013 een investering in een (niet uitgesloten) bedrijfsmiddel van € 110.000; de restwaarde is € 10.000. De normale afschrijvingstermijn is 5 jaar.
X neemt het bedrijfsmiddel direct in gebruik.

Uitwerking.
De maximale willekeurige afschrijving in 2013 bedraagt: € 100.000 x 50% = € 50.000.
De gewone afschrijving bedraagt per jaar € 50.000 : 5 = € 10.000.

In 2013 is het afschrijvingsbedrag:  
• Willekeurige afschrijving: maximaal € 50.000.
• Normale afschrijving naar tijdsgelang: 1/2 jaar x € 10.000 = €   5.000.
• Totale maximale afschrijving in 2013: € 55.000.
In 2014 en volgende jaren is de afschrijving € 10.000, in 2018, het laatste jaar, nog € 5.000.


Voorbeeld 2
Ondernemer Y heeft een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.
Y doet op 1 juli 2013 een investering in een (niet uitgesloten) bedrijfsmiddel van € 110.000; de restwaarde is € 10.000. De normale afschrijvingstermijn is 5 jaar.
Y neemt het bedrijfsmiddel op 1 januari 2015 in gebruik.
Hij betaalt in 2013 € 30.000 en in 2014 € 80.000.

Uitwerking.
De maximale willekeurige afschrijving in 2013 bedraagt het betaalde bedrag van € 30.000.
De gewone afschrijving bedraagt per jaar € 70.000 : 5 jaar = € 14.000.

In 2013 is het afschrijvingsbedrag:  
• Willekeurige afschrijving: maximaal € 30.000.
• Normale afschrijving
  het bedrijfsmiddel is nog niet in gebruik genomen.
€     nihil.
________
• Totale maximale afschrijving in 2013: € 30.000.
   
In 2014 is het afschrijvingsbedrag:  
• Willekeurige afschrijving:
  Ondanks de betaling van € 80.000: 2014 ≠ het jaar van investeren.
€     nihil.
• Normale afschrijving:
  het bedrijfsmiddel is nog niet in gebruik is genomen.
€     nihil.
________
• Totale maximale afschrijving in 2014: €     nihil.
   
In 2015 is het afschrijvingsbedrag:  
• Willekeurige afschrijving:
  2015 ≠ het jaar van investeren.
€     nihil.
• Normale afschrijving: € 70.000 : 5 jaar = € 14.000.
• Totale maximale afschrijving in 2015: € 14.000.
   
In 2016 tot en met 2019 is de afschrijving per jaar ook € 14.000.


Commentaar
De tijdelijke willekeurige afschrijving 2013 is bedoeld om ondernemers een liquiditeitsvoordeel, en daarmee extra investeringsruimte, te verschaffen. Zie ook elders in dit nummer van BelastingBelangen: Tijdelijke willekeurige afschrijving 2de halfjaar 2013. Het strikte betalingscriterium conflicteert met die doelstelling.
De ondernemer die de willekeurige afschrijving wil benutten, moet het bedrijfsmiddel ofwel direct in 2013 in gebruik nemen, ofwel als dat niet lukt, daarop in 2013 voldoende aanbetalen. Voor ondernemers met een gebroken boekjaar geldt dat de betaling moet plaatsvinden in het boekjaar waarin de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013 valt.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie