Vraagtekens

Tijdelijke willekeurige afschrijving 2de halfjaar 2013

02 juli 2013

Het kabinet geeft ondernemers meer ruimte om te investeren. Ondernemers kunnen de investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen vanaf 1 juli 2013 direct tot op de helft afschrijven. Die versnelde afschrijving drukt de fiscale winst over 2013. Dat bespaart winstbelasting, en dat geeft ondernemers extra financiële ruimte om te investeren. De tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving geldt (voorshands?) alleen voor het tweede halfjaar 2013. De maatregel levert volgens Financiën een extra investeringsruimte op van € 400 miljoen.

842_2013-04-001.jpgHet kabinet heeft de willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen tijdelijk verruimd, van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013. Ondernemers kunnen op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen maximaal 50% willekeurig afschrijven; het restant moet ‘normaal’ worden afgeschreven.
De verruiming van de tijdelijke willekeurige afschrijving geldt uitsluitend voor investeringen in nieuwe, nog niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Uitgesloten zijn de investeringen in gebouwen, woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen, personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s), dieren, wegen, paden, bruggen, tunnels en dergelijke infrastructurele werken en immateriële activa zoals goodwill, octrooien en vergunningen. Ook bedrijfsmiddelen die aan derden ter beschikking worden gesteld kunnen niet willekeurig worden afgeschreven. Hierbij geldt een uitzondering voor bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, zoals speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers.
De verruiming van de willekeurige afschrijving geldt voor investeringen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december 2013. De willekeurige afschrijving kan alleen worden toegepast in het boekjaar waarin die periode valt. De faciliteit geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting én voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen. Met de willekeurige afschrijving kan de ondernemer zelf bepalen wat de fiscaal optimale afschrijving is (tot ten hoogste 50% van het bedrag dat op het bedrijfsmiddel kan worden afgeschreven). Voor toepassing van de regeling is vereist dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Is dat niet gebeurd, dan wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen.

Commentaar
Deze tijdelijke willekeurige afschrijving wijkt af van de regeling zoals die tot ultimo 2011 van toepassing was. Onder de oude regeling kon de gehele investering (minus de restwaarde) willekeurig – met 2 x 50% – worden afgeschreven (zie ook BelastingBelangen, december 2008: Willekeurige, vervroegde afschrijving voor 2009 en 2010, juni 2010: Tijdelijke willekeurige afschrijving (2 x 50%) verruimd, en oktober 2011: Laatste ronde: 2 x 50% afschrijving), onder de nieuwe regeling is de willekeurige afschrijving beperkt tot maximaal 50% van het afschrijfbare bedrag op de investering.
Het kabinet was al eerder dit jaar van plan om de willekeurige afschrijving weer in te voeren, maar toen liet de positie van de schatkist dat niet toe. Dat is ondertussen niet echt beter, maar het niveau van bedrijfsinvesteringen is wel veel slechter. Zoveel slechter dat er stimulerende maatregelen nodig zijn om die investeringen aan te jagen. En nu maar hopen dat het werkt.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie