Vraagtekens

Verkoop tegen schuldigerkenning, uitstel belastingbetaling?

29 juni 2010

Per 1 juli 2010 ga ik mijn IB-onderneming overdragen aan mijn zoon. Wij zijn het eens over de prijs en alle andere condities voor de verkoop. Probleem blijft de financiering van de deal. Mijn zoon kan bij de bank wel een financiering rond krijgen, maar dat is een erg dure grap. Ik ben wel bereid om mijn zoon te helpen, bijvoorbeeld door toe te staan dat hij een deel van de koopsom schuldig blijft en die lening in 5 jaar aflost, maar ik zit zelf ook krap bij kas. En ik moet met de fiscus afrekenen over mijn stakingswinst; die belastingheffing doorschuiven door een stakingslijfrente te bedingen zie ik vanwege mijn slechte gezondheid niet zitten. Kan ik uitstel van betaling krijgen bij de ontvanger voor mijn belastingheffing als ik mijn zoon financier en goedvind dat hij de koopsom van de onderneming (gedeeltelijk) schuldig blijft?

Antwoord
Ja zeker, de Invorderingswet kent daar zelfs een speciale regeling voor.
U kunt voor de verschuldigde inkomstenbelasting over de winst bij staking van uw onderneming maar liefst tien jaar lang uitstel van betaling krijgen. Dat uitstel is renteloos; u moet bij de ontvanger wel zekerheid stellen voor de verschuldigde belasting.
Om deze regeling te kunnen benutten moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

de ondernemer draagt zijn IB-onderneming of een gedeelte daarvan over aan een natuurlijk persoon;
de overnemer / natuurlijk persoon moet de onderneming voortzetten; de wet noemt hierbij geen termijn;
de overnemer / natuurlijk persoon moet de overdrachtsprijs van de onderneming geheel of gedeeltelijk schuldig blijven.
Is aan deze voorwaarden voldaan, dan kunt u als overdrager tien jaar lang renteloos uitstel van betaling krijgen voor een gedeelte van de inkomstenbelasting dat u over de stakingswinst verschuldigd bent. Dat deel wordt bepaald door het gedeelte van de overdrachtsprijs dat de overnemer – uw zoon – u schuldig blijft. Betaalt hij bijvoorbeeld de helft van de overdrachtsprijs direct aan u (met van de bank geleend geld), dan krijgt u uitstel voor de helft van de verschuldigde belasting. Blijft hij de volledige koopsom schuldig, dan krijgt u uitstel voor het volledige belastingbedrag.
Zoals gezegd, dat uitstel van betaling is renteloos. Als uw zoon de koopsom van de onderneming pas aflost in jaar tien, maakt u optimaal gebruik van deze renteloze financieringsregeling. U moet wel zekerheid stellen bij de ontvanger voor de verschuldigde belasting. Dat kunt u doen met een bankgarantie, maar dan verspeelt u een groot deel van de renteloosheid van het uitstel van betaling. Het is een stuk goedkoper om de vordering die u door de bedrijfsoverdracht op uw zoon krijgt, aan de ontvanger te cederen.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie