Vraagtekens

Verrekening AB-verlies bij overlijden?

27 februari 2011

Vorig jaar is mijn vader’s BV failliet gegaan. Oorzaak: de kredietcrisis. Door dat faillissement heeft mijn vader een verlies uit aanmerkelijk belang geleden van ruim € 300.000. Mijn vader heeft erg veel – ook psychische – problemen gehad met dat faillissement, en vooral met de gevolgen daarvan in het dorp waar de zaak was gevestigd en waar veel bewoners bij de BV van mijn vader in loondienst waren. Eind september 2010 is mijn vader overleden. Ik zit nu met de afwikkeling van zijn financiële zaken. Daarbij loop ik aan tegen de verwerking van het verlies uit aanmerkelijk belang. Ik ken de wettelijke regeling waarmee zo’n verlies kan worden omgezet in een taxcredit die in box 1 verrekend kan worden. Maar die regeling kan wijlen mijn vader nooit een belastingteruggave opleveren, omdat – als ik het goed begrijp – die taxcredit pas in 2012 te verrekenen is. En dan heeft hij uiteraard geen belastbare inkomsten meer. Graag uw toelichting.

Antwoord
Als wijlen uw vader het verlies uit aanmerkelijk belang in 2010 niet kan verrekenen – terugwentelen – naar positief inkomen uit aanmerkelijk belang in 2009, komt de boxoverschrijdende verliesverrekening aan de orde. Die regeling vindt op verzoek plaats, en dat verzoek kan ingediend worden als de belastingplichtige en zijn partner twee kalenderjaren lang geen aanmerkelijk belang hebben gehad. Dat is in uw situatie op zijn vroegst ultimo 2012 het geval. Het verzoek tot vaststelling van de taxcredit – de verrekenbare belasting van 25% van het verlies uit aanmerkelijk belang – kan vervolgens in januari 2013 worden ingediend, waarna de taxcredit verrekend kan worden met de belasting die verschuldigd is in box 1 over 2012 en de volgende zeven jaren.
Uw constateert terecht dat deze boxoverschrijdende verliesverrekening wijlen uw vader geen voordeel kan opleveren, omdat hij over 2012 en volgende jaren uiteraard geen belastbaar inkomen meer zal hebben. Maar de boxoverschrijdende verliesverrekening kan ook toegepast worden door de fiscale partner van uw vader ten tijde van zijn overlijden. Die kan de belastingteruggave verrekenen met de in box 1 verschuldigde belasting over 2012 en de volgende zeven jaar.
Als uw vader bij zijn overlijden geen fiscale partner had omdat hij gescheiden of weduwnaar was, dan pakt de boxoverschrijdende verliesverrekening anders uit.
In dat geval kan het verzoek voor een boxoverschrijdende verliesverrekening direct in het kalenderjaar na het jaar van overlijden worden ingediend, mits de belastingplichtige ten tijde van het overlijden geen aanmerkelijk belang had. Vervolgens kan de taxcredit verrekend worden met de belasting die de overledene in het kalenderjaar van overlijden in box 1 verschuldigd is. In deze situatie zijn de termijnen voor het indienen van het verzoek én de verrekening een stuk korter dan wanneer de overledene ten tijde van het overlijden nog een fiscale partner had.
Sterkte, en succes met de afwikkeling van de financiële zaken van wijlen uw vader.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie