Vraagtekens

WKR: loon in geld in vrije ruimte?

20 december 2011

In de eindejaartips van BelastingBelangen staat nadrukkelijk vermeld dat onder de werkkostenregeling een vergoeding in geld niet onder de vrije ruimte kan worden gebracht. Zie ook BelastingBelangen: Eindejaartips voor ondernemers met een BV: Thuiswerkende dga: vergeet € 120 vrije vergoeding niet. Volgens mijn adviseur kan ik een vergoeding in geld wél onder de vrije ruimte brengen. Bijvoorbeeld een bonus. Klopt dat?

Antwoord
Uw adviseur heeft het bij het rechte eind. De Belastingdienst heeft bij de invoering van de werkkostenregeling, en de uitwerking van die regeling daarvan in het Handboek loonheffingen 2011, steeds het standpunt ingenomen dat loon in geld als ‘gewoon’ loon in de belastingheffing moet worden betrokken. Anders gezegd, dat er sprake is van werknemersloon.
De Belastingdienst heeft dat standpunt kennelijk verlaten. Op de site van de Belastingdienst, onder Veelgestelde vragen werkkostenregeling, is een vraag en antwoord opgenomen waaruit dat duidelijk blijkt. De vraag betreft het uitkeren van bonussen, en wel of die onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen worden gebracht.
Het antwoord is zonneklaar: “Als het gebruikelijk is de bonussen onder de eindheffing te laten vallen, kunt u het restant van de vrije ruimte gebruiken voor onbelaste bonussen. U moet de bonussen dan ook toetsen aan de gebruikelijkheidstoets. Afgezien van een paar uitzonderingen, kiest u zelf welke vergoedingen en verstrekkingen u als eindheffingsloon onderbrengt in uw vrije ruimte”. Sommige loonbestanddelen mogen nooit als eindheffingsloon worden aangemerkt. Dat zijn privégebruik van de auto van de zaak, het genot van een dienstwoning en vergoedingen en verstrekkingen ter zake van geldboeten opgelegd door een Nederlandse strafrechter en geldsommen betaald aan de Staat ter voorkoming van strafvervolging in Nederland wegens criminele activiteiten, of het bezit van wapens, munitie en/of gevaarlijke dieren. Zie ook BelastingBelangen, april 2010: De werkkostenregeling, loon en loon in natura.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie