Vraagtekens

Willekeurige, vervroegde afschrijving voor 2009 en 2010

22 december 2008

Het kabinet heeft onlangs bekend gemaakt dat in 2009 en 2010 weer willekeurig, vervroegd kan worden afgeschreven op diverse bedrijfsmiddelen. Door extra af te schrijven op de aangewezen bedrijfsmiddelen kunnen ondernemers de fiscale winst over 2009 en 2010 drukken, en zo de belastingaanslag beperken. De (her)invoering van de willekeurige afschrijving is ingeven door de kredietcrisis: de overheid wil met deze ingreep de liquiditeitspositie van ondernemers versterken.

Met de willekeurige afschrijving is het toegestaan om bedrijfsmiddelen versneld af te schrijven over 2008 en 2009, tot ten hoogste 50% van de kostprijs in een kalenderjaar.
De willekeurige afschrijving is mogelijk op alle bedrijfsmiddelen, met uitzondering van:
- woningen en bedrijfsgebouwen,
- grond-, weg- en waterbouwkundige werken,
- personenauto’s,
- immateriële vaste activa, zoals software en goodwill,
- in cultuur gebrachte activa, zoals bomen en vee.
Willekeurige, vervroegde afschrijving is derhalve toegestaan voor onder meer bestelauto’s, vrachtauto’s, computers, machines en installaties. Mogelijk worden zuinige auto’s (met een bijtelling van 14% voor privégebruik) nog toegevoegd aan de lijst van aangewezen bedrijfsmiddelen.
De nieuwe willekeurige afschrijving kan niet toegepast worden naast de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen.

180_01.jpgCommentaar
De (her)invoering van de willekeurige afschrijving is een nuttige stimulans voor de ondernemers in ons land. Met de huidige kredietcrisis is alle steun welkom. Het kabinet is wel wat ‘zuinig’ met het aanwijzen van bedrijfsmiddelen waarop willekeurig kan worden afgeschreven. De effectiviteit van de maatregel zou een stuk groter zijn als ook vervroegd kon worden afgeschreven op onroerend goed en immateriële activa. Onduidelijk is ook waarom deze steunmaatregel pas vanaf 1 januari 2009 kan worden toegepast. Veel bedrijven zijn al dit jaar flink getroffen door de kredietcrisis, en met een invoering van de willekeurige afschrijving per 1 januari 2008 – met terugwerkende kracht – zou deze maatregel veel effectiever zijn. Zo’n uitbreiding is vooral van belang voor ondernemers met een BV. Zij kunnen verliezen (sinds 1 januari 2007, door ‘werken aan winst’) nog slechts één jaar terugwentelen. Bij een willekeurige afschrijving over 2008 kunnen zij het fiscale resultaat over 2008 optimaal aansturen en met de carry-backregeling de vennootschapsbelasting over 2007 terughalen. Maar zover wil het kabinet kennelijk niet gaan.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie