Vraagtekens

Aangifte te laat door technische storing bij Belastingdienst: boete vernietigd

18 juni 2020

De Rechtbank vernietigt in de onderstaande zaak een boete van € 369 voor het te laat indienen van een aangifte, omdat dit de belastingplichtige niet kon worden aangerekend.

1527_24.jpgNadat een vrouw was aangemaand om aangifte IB over 2015 te doen, kreeg haar echtgenoot op 23 juni 2017 de aangifte voor haar en hemzelf niet verzonden door een computerstoring bij de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst stond met betrekking tot de betreffende storing: "Ondernemers die door een technisch probleem in de online aangifte inkomstenbelasting 2015 blijven steken op de pagina 'privéstortingen en onttrekkingen' hoeven nu niets te doen. Zelfs niet als zij van ons een herinneringsbrief of aanmaning hebben ontvangen waarin staat dat zij uiterlijk 1 juli aangifte moeten doen over 2015." Op aanwijzing van de inspecteur probeerde de man daarna dagelijks de aangifte digitaal in te dienen. Uiteindelijk ontving de inspecteur de aangifte op 13 juli 2017. Bij de aanslag legde de inspecteur ook een verzuimboete op in verband met de te late indiening van de aangifte. De vrouw ging in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste dat sprake was van afwezigheid van alle schuld, zodat de boete moest vervallen. De aangifte was in de aanmaningsfase, op 23 juni 2017, gereed. Alleen door een onverwacht langdurige technische storing bij de Belastingdienst kon de vrouw de (gezamenlijk ingevulde) aangifte niet op tijd indienen. Haar echtgenoot had vanaf het moment van constateren van de storing een actieve houding aangenomen om de aangifte van zijn vrouw alsnog in te dienen, door verschillende keren te bellen met de Belastingdienst en dagelijks te proberen om de aangifte(n) alsnog digitaal te verzenden. Hierdoor was de aangifte van de vrouw door de inspecteur ontvangen op het eerste moment dat digitaal verzenden weer mogelijk was. Volgens de Rechtbank had de vrouw alles geprobeerde om te bereiken dat haar aangifte tijdig werd ingediend. De Rechtbank vond het niet redelijk om van het echtpaar te verlangen dat zij ter voorkoming van een verzuimboete helemaal opnieuw, en dan niet samen, een aangifte moesten invullen en indienen.

Commentaar
Het gaat bij afwezigheid van alle schuld om de vraag of de belanghebbende alle in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van haar te vergen zorg heeft betracht om te bewerkstelligen dat de aangifte tijdig wordt ingediend. De inspecteur legt die regel duidelijk (veel) te streng uit.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie