Vraagtekens

Eigenwoningrente over periode na overlijden niet aftrekbaar

17 december 2019

Hof Den Bosch heeft beslist dat de rente die betrekking had op de periode na het overlijden niet als aftrekbare rente van een eigenwoningschuld kan worden aangemerkt. Anders dan Rechtbank Zeeland-West-Brabant is volgens het Hof het betalingsmoment niet beslissend voor de aftrekbaarheid van de rente.
In de aangifte IB 2014 van een op 4 januari 2014 overleden mevrouw was € 8.750 aan vooruitbetaalde hypotheekrente in aftrek gebracht. De rente voor heel 2014 was overgeboekt op de dag van overlijden. De inspecteur weigerde de aftrek van de vooruitbetaalde rente voor zover die betrekking had op de periode waarin de woning niet meer als eigen woning van de overledene kwalificeerde. De erven gingen in beroep en hadden in eerste instantie succes bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Hof Den Bosch besliste echter dat het moment van betaling van rente niet beslissend was voor de kwalificatie van die rente als eigenwoningrente. Rente die betrekking had op schulden die vanaf een bepaald moment in een jaar geen eigenwoningschulden waren kon niet als eigenwoningrente in aftrek worden gebracht. De woning kwalificeerde na het overlijden niet meer als eigen woning, zodat de rente die betrekking had op de periode na het overlijden niet als aftrekbare rente van een eigenwoningschuld kon worden aangemerkt.

Commentaar
Hoofdregel voor de eigenwoningrente is dat de rente aftrekbaar is in het jaar van betaling. De aftrek van rente is beperkt als die vooruit wordt betaald voor een periode langer dan 6 maanden na het betalingsjaar. In deze zaak heeft alle vooruitbetaalde rente echter betrekking op het betalingsjaar zelf. De door de Rechtbank voorgestane aansluiting bij het moment van betalen heeft wellicht gewenste, maar ook ongewenste planningsmogelijkheden. Vooruitbetaling voor een box III woning zou dan ook tot gevolg hebben dat de rente niet aftrekbaar is als de woning op enig moment in de vooruitbetaalde periode toch een eigen woning wordt. De Hoge Raad zal in deze zaak een definitief oordeel gaan geven. De erven zijn namelijk inmiddels in cassatie gegaan.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie