Vraagtekens

Kluskavels kwamen in aanmerking voor 2%-tarief overdrachtsbelasting

18 februari 2020

De Hoge Raad heeft beslist dat op kluskavels in voormalige bedrijfs- en kantoorpanden het woningtarief in de overdrachtsbelasting van 2% van toepassing was, en niet het algemene tarief van 6%.


1502_bb202002-art9.jpgEen bedrijfs- en kantoorpand werd getransformeerd in een gebouw met kluskavels die een woonfunctie of een bedrijfsfunctie konden krijgen. Twee personen kochten van de gemeente zo'n kluskavel. Op het moment van aankoop was het pand gestript tot casco en had de gemeente diverse voorzieningen aangebracht.

De Hoge Raad was het niet met de staatssecretaris eens dat woningen die op de woningmarkt beschikbaar kwamen doordat een bedrijfs- of kantoorpand tot woningen werd verbouwd buiten het 2%-tarief vielen. Ook bij kluskavels moest worden aangesloten bij het doel waarvoor het bouwwerk oorspronkelijk was ontworpen en gebouwd. Als er verbouwingen waren geweest (ook nog niet voltooide) met als doel om een woning (op) te leveren, kon de inspecteur alleen met succes stellen dat de onroerende zaak zijn oorspronkelijke aard had behouden als maar een beperkt aantal aanpassingen nodig waren om de onroerende zaak weer voor het oorspronkelijke doel geschikt te maken. De belanghebbenden hadden een zakelijk recht verkregen op een deel van een onroerende zaak dat bouwkundig was voorbereid op het aanbrengen van voorzieningen om dat deel van het bouwwerk geschikt te maken voor bewoning en de geldende publiekrechtelijke voorschriften waren aangepast om die bewoning mogelijk te maken. Daaruit volgde dat zich niet meer de situatie voordeed dat het overgedragen deel van het bouwwerk met niet meer dan beperkte aanpassingen geschikt kon worden gemaakt voor zijn oorspronkelijke functie.

Commentaar
Als een onroerende zaak wordt verbouwd en daarbij verandert van een niet-woning in een woning en de verkrijging vindt plaats tijdens de verbouwing, is het soms moeilijk aan te geven op welk moment er sprake is van een woning. De Hoge Raad bouwt voort op zijn arresten van 24 februari 2017. Daarin besliste de Hoge Raad dat van een woning voor de overdrachtsbelasting sprake is als het gaat om een onroerende zaak die naar zijn aard voor bewoning is bestemd.
Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie