Vraagtekens

Onbelaste vergoeding dga voor werkruimte thuis?

25 oktober 2022

Mogen wij de directeur-grootaandeelhouder (dga) van de bv een vergoeding geven voor een werkruimte thuis en wat zijn dan de fiscale gevolgen voor de dga en de onderneming?

Antwoord
Het is in dit geval belangrijk om te toetsen of er sprake is van een fiscaal kwalificerende werkruimte. De werkruimte moet dan voldoen aan het zelfstandigheids- en het inkomenscriterium. Het zelfstandigheidscriterium houdt in dat de werkruimte een zelfstandig deel van de woning is. De voorwaarden hiervoor zijn dat de werkruimte apart is te verhuren en de ruimte een eigen ingang en sanitair heeft. Het inkomenscriterium houdt in dat het inkomen grotendeels in de werkruimte verdiend moet worden. Hoeveel dat moet zijn, hangt af van de vraag of de dga naast de werkruimte in de woning ook elders over een werkruimte beschikt. Zo ja, dan moet de dga ten minste 70% van zijn inkomen in de werkruimte in de eigen woning verwerven. Heeft hij alleen een werkruimte in zijn woning, dan moet hij minstens 70% van het inkomen ‘in of vanuit’ die ruimte verwerven en voor ten minste 30% ‘in’ die werkruimte. Voldoet de dga aan beide criteria, dan is er sprake van een kwalificerende werkruimte en telt de waarde daarvan niet mee voor het berekenen van het eigenwoningforfait.
De vergoeding die de dga krijgt, valt in box 1 van de inkomstenbelasting onder de terbeschikkingstellingsregeling. Is er sprake van een niet-kwalificerende werkruimte, dan wordt het eigenwoningforfait berekend over de woning inclusief de werkruimte. Eventuele vergoedingen zijn voor de dga dan loon.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie