Vraagtekens

Cursussen

BelastingBelangen organiseert ook in 2018 diverse cursussen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep en de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen, zal deze cursussen als docent verzorgen. Bij al onze cursussen staat belastingbesparing centraal: ingewikkelde en complexe vraagstukken worden helder uitgelegd en vertaald naar praktische toepassingen, waarmee u voor uw cliënten aan de slag kunt.
De PE punten/uren staan per cursus vermeld. En als abonnee van BelastingBelangen krijgt u een aantrekkelijke korting op de cursusprijs! Hieronder treft u de details aan van het cursusaanbod met een link waar u zich kunt opgeven.

De volgende cursussen zijn gepland:

Voorjaar

 • 24 april - Tien met een griffel te Leusden
 • 08 mei - Een firma voor de DGA en zijn BV te Leusden
 • 23 mei - Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren te Nieuwegein
 • 06 juni - Kosten vervroegen, winst uitstellen te Nootdorp
 • 11 juni - Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies te Nieuwegein
 • 20 juni - De DGA: salaris, verzekeringsplicht en rekening-courant te Leusden
 • 27 juni - Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling te Nieuwegein

Najaar

 • 18 september - Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies
 • 24 september - Tien met een griffel te Breda
 • 26 september - Een firma voor de DGA en zijn BV te Leusden
 • 03 oktober - Kosten vervroegen, winst uitstellen te Leusden
 • 10 oktober - De DGA: salaris, verzekeringsplicht en rekening-courant te Eindhoven
 • 24 oktober - Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling
 • 07 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Leusden
 • 12 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Breda
 • 14 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Dordrecht
 • 19 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Groningen
 • 21 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Houten
 • 22 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Nootdorp (volgeboekt)
 • 26 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Arnhem
 • 28 november - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Weert
 • 03 december - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Sassenheim (volgeboekt)
 • 04 december - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Zwolle
 • 05 december - Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren
 • 11 december - Fiscale (eindejaar) actualiteiten te Leusden (volgeboekt)

Tien met een griffel

In deze cursus bespreken we tien fiscaal voordelige posities, tien cases waarin de MKB-ondernemer de belastingheffing naar zijn hand kan zetten en fiscaal voordeel kan incasseren. Voor een tien met een griffel!
De bespreking vindt plaats aan de hand van cases uit de MKB-praktijk, concreet materiaal waarmee u direct aan de slag kunt gaan bij uw relaties. Een cursus met veel fiscaal voordeel!

Doelstelling
Deze cursus biedt u kennis en inzicht in tien fiscaal voordelige posities voor MKB-ondernemers. U kunt uw relaties terzake adviseren, u kent de do’s en dont’s van deze posities, en u kunt die in hun fiscale situatie toepassen.

Onderwerpen:

 • Schuiven met de winstbelasting: de grenzen van goed koopmansgebruik
 • Kostenaftrekbeperking; die is te vermijden
 • Kostenaftrek voor de werkruimte thuis
 • Optimaal investeren en afschrijven; in de BV of juist niet
 • Hoe laag kan mijn DGA-salaris in de BV zijn?
 • Een nieuwe medewerker: werknemer of zzp-er?
 • Belastingvrij loon: in soorten en maten
 • Een nieuwe bedrijfsactiviteit: de beste financiering
 • Uw kind als ondernemer: een vliegende start meegeven
 • Geld over ter belegging: kies de goede box!

Cursuslocatie en datum:

Datum : 24 april 2018 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief pauze/lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Datum : 24 september 2018 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Breda - Princenville
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Een firma voor de DGA en zijn BV

De belastingheffing over de winst uit onderneming is niet rechtsvormneutraal. De belastingdruk op de winst uit een onderneming in een bv of onderneming in een IB-onderneming kan fors uiteenlopen. De keuze tussen de bv of IB-onderneming is maatwerk. Een dga van een bv kan voor beide opties gaan, door de bedrijfsactiviteiten onder te brengen in een vennootschap onder firma met zijn bv. Bij die opzet kan hij ook de ‘dure’ belastingheffing op zijn salaris uit de bv goeddeels voorkomen én gebruikmaken van de vele profijtelijke regelingen voor (startende) IB-ondernemers.

Doelstelling
U leert hoe de dga de vof kan inzetten als instrument voor taxplanning en u kunt uw relaties terzake gedegen adviseren.

Onderwerpen

 • Overdracht van bedrijfsactiviteiten van bv naar vof
 • De firmaproblematiek
 • Optimaal profijt van de IB-ondernemersregelingen
 • Aandelen in de bv: box 2 of box 1
 • Gevolgen voor de gebruikelijk-loonregeling en de tbs-regeling
 • Persoonlijke aansprakelijkheid dga

Cursuslocaties en datums:

Datum : 08 mei 2018 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief pauze/lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Datum : 26 september 2018 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Leusden - Van  der Valk
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren

Bedrijfsmatig of in privé: dat onderscheid is van groot belang voor de belastingheffing over het exploitatieresultaat van vastgoed. De vastgoedexploitant heeft hierin geen vrije keus, de feitelijke exploitatie is beslissend voor de fiscale behandeling. Zo kan een particuliere vastgoedbelegger toch kwalificeren als resultaatgenieter of ondernemer, waardoor hij in box 1 tegen een veel hoger tarief in de belastingheffing wordt betrokken. De belastingwet maakt onderscheid tussen beleggingsvastgoed en vastgoed dat de ondernemer voor zijn bedrijfsvoering gebruikt. Dit heeft gevolgen voor de afschrijving op het vastgoed, investeringsfaciliteiten, btw-verrekening, bedrijfsopvolgingsfaciliteit etc. In deze cursus komen al deze fiscale aspecten van vastgoedexploitatie aan de orde aan de hand van praktijkvoorbeelden.

U kent de verschillen in fiscale behandeling tussen bedrijfsmatige of privé exploitatie van vastgoed; u kunt uw relaties adviseren over belastingbesparing bij vastgoed en vastgoedtransacties.

Inhoud

 • De particuliere vastgoedexploitant: box 3 of box 1
 • Meer dan normaal actief vermogensbeheer
 • Vermogensetikettering; buitenvennootschappelijk vastgoed
 • Afschrijving; kosten van onderhoud of verbetering
 • Afwaarderen op lagere bedrijfswaarde
 • HIR en vastgoed
 • BOR: wel of geen ondernemingsvermogen
 • BTW-verrekening; leegstand van vastgoed
 • OVB-perikelen; vrijstelling wegens samenloop met BTW
 • WOZ; waardering en werktuigenvrijstelling

Cursuslocatie en datum:

Datum : 5 december 2018 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Amsterdam - Mercure Hotel Amsterdam West
     
Kosten : € 430,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 490,00 (vrij van BTW)
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Kosten vervroegen, winst uitstellen

Rutte III gaat het tarief van de vennootschapsbelasting verlagen, per 2019, in drie stappen van 25% naar 21% en in de eerste tariefschijf van 20% naar 16%. Die tariefsaanpassing maakt het aantrekkelijk om kosten in de tijd naar voren te halen, en winst uit te stellen.
De vaststelling van de fiscale jaarwinst wordt beheerst door goedkoopmansgebruik. Een ondernemer kan binnen de grenzen van het goedkoopmansgebruik én de wet een eigen stelsel van winstberekening kiezen. Dat biedt perspectief op fiscaal voordeel: de ondernemer kan kosten en opbrengsten ‘sturen’ en zo het realiseren van fiscale winst naar eigen hand zetten.

Doelstelling
U verwerft actuele kennis over de beginselen van de fiscale jaarwinstbepaling en daarmee kunt u uw relaties adviseren omtrent een fiscaal optimale winstneming.

Inhoud

 • Fiscale winstbegrippen
 • Goed koopmansgebruik en waarderingsgrondslagen
 • Winstallocatie naar tijd en plaats
 • De foutenleer
 • Schuiven met winst en verlies
 • Reserves en voorzieningen
 • Verliesverrekening
 • Praktijkcases

Cursuslocaties en datums:

Datum : 06 juni 2018 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief uur pauze/diner
Locatie : Nootdorp - Van der Valk
     
Datum : 03 oktober 2018 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief pauze/lunch
Locatie : Leusden - Trainingszaal Auxilium
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
PE-Punten : NBA: 6 Punten, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies

Ondernemers met een BV moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (laten) indienen. Die aangifte maakt duidelijk hoe de BV de voor haar geldende fiscale regels in het aangiftejaar heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte biedt u, als adviseur, alle gelegenheid om te beoordelen of uw relatie de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Is dat niet het geval, dan is actie geboden.

Uw kennis van de fiscale spelregels voor BV's wordt uitgebreid en geactualiseerd. U kunt adequaat adviseren over de fiscaal optimale toepassing van de regels uit de Wet op de vennootschapsbelasting voor MKB-ondernemers.

Inhoud

 • De BV: nog steeds de beste rechtsvorm?
 • Kapitaalstortingen en onttrekkingen; kosten en winst
  o Aftrek gemengde kosten
 • Afschrijving of lagere bedrijfswaarde
  o Vastgoed / andere bedrijfsmiddelen
  o Waardering van diverse balansposten
 • Kwalificatie (onzakelijke)geldleningen
  o Renteaftrekbeperkingen
  o Waardering
 • Voorzieningen en reserves
 • Positie van de DGA
  o Een optimaal salaris
  o Rekening-courant met de BV
 • Objectieve vrijstellingen: de deelnemings- en kwijtscheldingswinstvrijstelling

Cursuslocatie en datum:

Datum : 18 september 2018 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Nieuwegein - Fletcher Hotel Nieuwegein
     
Kosten : € 430,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 490,00 (vrij van BTW)
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

De DGA: salaris, verzekeringsplicht en rekening-courant

De gebruikelijkloon-regeling voor directeuren-grootaandeelhouders is per 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Deze wetswijziging heeft voor veel DGA’s tot gevolg dat zij een hoger salaris bij de BV moeten opnemen. Maar veel DGA’s willen juist een lager salaris. De werkkostenregeling biedt hier – onverwachte – mogelijkheden. En met aanvullende opnamen in rekening-courant kan een laag salaris worden aangevuld, maar tot hoever?
Per 1 januari 2016 is een nieuwe Regeling aanwijzing (verzekeringsplicht) DGA ingevoerd. Voor veel DGA’s heeft dat tot gevolg dat zij het al dan niet verzekerd zijn opnieuw moeten beoordelen. Het onderscheid tussen statutair en titulair directeur is daarbij leidend.

Doelstelling
Deze cursus biedt u kennis en inzicht in de gebruikelijkloon-regeling. U kent de spelregels om de arbeidsbeloning van de DGA bij zijn BV – fiscaal – verantwoord vast te stellen. U kunt uw DGA-relaties adequaat adviseren over de verzekeringsplicht krachtens de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016.

Inhoud

 • Ratio gebruikelijkloonregeling
 • Omvang gebruikelijk loon: afroom- of vergelijkingsmethode
 • De doelmatigheidsmarge
 • De meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • Gebruikelijk loon en de werkkostenregeling
 • Gebruikelijk loon bij verlies in de BV
 • Positie van de partner van de DGA
 • Deeltijdfuncties en concernstructuren
 • De loondoorbetalingsregeling
 • Schuld in rekening-courant: aflossen of wegstrepen?
 • De nieuwe Regeling aanwijzing (verzekeringsplicht) DGA 2016

Cursuslocatie en datum:

Datum : 20 juni 2018 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Leusden - Van der Valk
     
Datum : 10 oktober 2018 van 09.30 tot 17.00 uur
inclusief pauze/lunch
Locatie : Eindhoven - Van der Valk
     
Kosten : € 420,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 445,00
PE-Punten : NBA: 6 PE-uren RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV is ondernemer en belegger, in één persoon. De belastingheffing over de ondernemingswinst in de BV - de vennootschaps-belasting - is gekoppeld aan de belastingheffing van de DGA als belegger: de aanmerkelijkbelang-heffing in box 2. De ab-heffing kent veel voetangels en klemmen. De DGA, maar ook zijn naaste familieleden, kunnen op onverwachte momenten geconfronteerd worden met de 25% AB-heffing.

De DGA kan voor zijn 'beleggingen' in de BV - bij vermogensbestanddelen die hij aan zijn BV ter beschikking stelt - ook geconfronteerd worden met belastingheffing in box 1: de terbeschikkingstellingsregeling. Die heffing treft het resultaat uit overige werkzaamheden. De vaststelling van dat resultaat moet plaatsvinden alsof de werkzaamheid een onderneming is, maar die gelijkschakeling met de winst uit onderneming laat op veel punten te wensen over.

Met deze cursus is uw kennis van de aanmerkelijkbelang- en de terbeschikkingstellings-regeling weer up to date. U kunt met die kennis uw DGA-relaties adviseren over de fiscale best practice.

Inhoud
De aanmerkelijkbelang-aandeelhouder

 • Soorten aanmerkelijk belang
 • Meeslepen en meetrekken; fictief aanmerkelijkbelang
 • Reguliere en vervreemdingsvoordelen
 • Een fictief rendement in box 2?
 • Ab-heffing na emigratie; remigratie
 • Doorschuifregelingen bij schenken en overlijden
 • Tijdstip genieten; vergoedingsvorderingen
 • Verlies uit aanmerkelijkbelang

De terbeschikkingstellingsregeling

 • Het rendabel maken van een vermogensbestanddeel
 • Toepassing winstregime
 • Gebruikelijke en ongebruikelijke terbeschikkingstelling
 • Aanvang en einde van de TBS
 • Borg- en garantstellingen in de TBS
 • Zakelijke en onzakelijke leningen
 • Omzetting of vervreemding van afgewaardeerde vorderingen
 • Opwaarderingsreserve en lucratieve belangen
 • Doorschuifregelingen
 • TBS en huwelijk en echtscheiding; vergoedingsvorderingen

Cursuslocaties en datums:

Datum : 24 oktober 2018 van 14.00 tot 21.00 uur
inclusief pauze/diner
Locatie : Putten - Postillion Hotel
     
Kosten : € 430,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 490,00 (vrij van BTW)
PE Punten : NBA: 6 PE-uren, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Telefoon: 020 - 301 0 330

Klik hier voor meer informatie of om u op te geven

Na uw aanmelding controleren wij of u abonnee bent van BelastingBelangen. Vervolgens krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Fiscale (eindejaar)actualiteiten 2018

Ondernemers én particulieren moeten tegen het jaareinde 2018 druk in de weer met de vele fiscale voorstellen van Prinsjesdag 2018 én de fiscale plannen uit het Regeerakkoord van Rutte III. Die plannen vergen in veel situaties een heroriëntatie op de fiscale positie: het tarief in de inkomstenbelasting gaat omlaag en dat is gunstig, maar niet als je veel fiscale aftrekposten hebt. Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat omlaag, het aanmerkelijkbelangtarief daarentegen omhoog. De fiscale positie van zzp-ers wordt radicaal anders, en er worden diverse aanpassingen doorgevoerd in de juridische en fiscale verhouding tussen werkgever en werknemer. Ondernemers en particulieren moeten op al die wijzigingen tijdig inspelen, om de belastingdruk over het lopende jaar - in de zaak én in privé - te beperken, en om goed voorbereid op nieuwe fiscale regelingen het nieuwe jaar in te gaan. Na deze cursus beschikt u over de benodigde kennis om uw relaties daarover adequaat te adviseren.
Na het volgen van deze cursus kunt u de vele eindejaarstips direct toepassen, voor uw relaties en/of voor u zelf, in de zaak of privé.

De eindejaartips die in deze cursus worden behandeld, zijn geschikt voor:

 • alle ondernemers
 • ondernemers met een BV
 • ondernemers met een eenmanszaak
 • particulieren

Hieronder een greep uit de vele onderwerpen die aan de orde komen bij deze cursus:
•  Tariefsverlaging in IB en Vpb: gevolgen voor de MKB-ondernemer?
•  Beperking aftrekbaarheid aftrekposten: alimentatie, PGA
•  Beperking renteaftrek eigen woning; de Hillen-aftrek
•  Aanmerkelijkbelangheffing: tarief + verkorte verliesverrekening
•  (Ongeoorloofde) dividenduitkeringen
•  Rekening-courantperikelen: de aanpak van schulden boven € 500.000
•  Box 3-heffing in 2019
•  De arbeidsmarkt: de roadmap voor ZZP-er's
•  Maatregelen voor werkgevers: 30% regeling, fiets van de zaak
•  BTW: KOR, e-commerce en sportvrijstelling
•  Einde afschrijving vastgoed in de BV: wat te doen?
•  Renteaftrek-earningstripping en CFC-wetgeving
•  Dividend- en bronbelasting: de nieuwe opzet

Cursuslocaties en datums:

Datum : 07 november 2018 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Leusden - Van der Valk
     
Datum : 12 november 2018 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Breda - Van der Valk
     
Datum : 14 november 2018 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Dordrecht - Van der Valk
     
Datum : 19 november 2018 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Groningen - Hampshire Hotel
     
Datum : 21 november 2018 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Houten - Van der Valk
     
Datum : 22 november 2018 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Nootdorp - Van der Valk (volgeboekt)
     
Datum : 26 november 2018 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Arhem - Postillion Hotel
     
Datum : 28 november 2018 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Weert - Golden Tulip
     
Datum : 03 december 2018 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Sassenheim - Van der Valk (volgeboekt)
     
Datum : 04 december 2018 van 13.00 tot 20.15 uur,
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Zwolle - Mercure Hotel
     
Datum : 11 december 2018 van 13.00 tot 20.15 uur
inclusief 5 kwartier pauze/diner
Locatie : Leusden - Van der Valk (volgeboekt)
     
Kosten : € 345,00 voor abonnees van BelastingBelangen,
normale prijs € 395,00
PE Punten : NBA: 6 Punten, RB: 6 fiscale punten
     
Docent : mr. Hans Zwagemaker
     
Cursuspartner : Auxilium Adviesgroep
Telefoon: 033-4337217

Klik voor meer informatie of om u op te geven

Op het online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u abonnee bent van BelastingBelangen. Dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw deelname aan de cursus, tegen de gereduceerde prijs.

Vragen

Voor vragen over de cursussen met Auxilium Adviesgroep verwijzen wij u graag naar de website van Auxilium Adviesgroep: www.auxiliumadviesgroep.nl. Ook kunt u met Auxilium Adviesgroep bellen: 033-4337217.

Voor vragen over de cursussen met NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) verwijzen wij graag naar de website van NBA: www.nbaopleidingen.nl. Ook kunt u met NBA bellen: 020-3010330.

Deze praktijkcursussen bieden u een uitstekende gelegenheid om uw fiscale kennis te verbreden. Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.

Terug naar boven

Privacy

Deze website maakt gebruik
van cookies. Meer informatie